M.JuchnowiczMARTA JUCHNOWICZ – profesor doktor habilitowany

- dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w tym Instytucie.

- dziekan Studium Magisterskiego w Szkole Głównej Handlowej.

- członek prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

- redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" (12 pkt. MNiSzW).

- konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

- prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Prof. Marta Juchnowicz specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kapitałem ludzkim, szczególnie kształtowania zaangażowania pracowników, skutecznych działaniach motywacyjnych, w tym systemach wynagrodzeń.

Publikacje: autorka i współautorka ponad 200 publikacji, w tym 20 książek. Ostatnie publikacje książkowe to: „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy” red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016, „Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki” PWE, Warszawa 2014, „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy –narzędzia – aplikacje”, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014, „Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania”, PWE, Warszawa 2012.

Prof. M. Juchnowicz realizuje różnorodne projekty naukowo-badawcze na wielu polach zarządzania zasobami ludzkimi, ostatnio w NCN Opus 11 pt.: „Sprawiedliwe wynagrodzenia”. W projektach tych współpracuje z kilkoma zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

       Wykłada na różnych typach studiów, w tym doktoranckich. Organizuje studia podyplomowe.

Prowadzi działalność konsultacyjno-ekspercką, uczestniczy w pracach kilku stowarzyszeń profesjonalnych, zespołów doradczych.