Sekcja Młodych działa przy Komitecie od 2012 r.

Do 2019 roku jej opiekunem była prof. dr hab. Marta Juchnowicz.

W kadencji 2020-23 Sekcję prowadzić będzie dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, prof. PWSIiP w Łomży.

Celem utworzenia Sekcji była chęć integracji wielopokoleniowego środowiska naukowego.

Integracja środowiska, promocja młodych uczonych, stworzenie platformy wymiany informacji i myśli naukowej, popularność Sekcji i chęć aktywnego w niej uczestnictwa, jak pokazało doświadczenie z kolejnych lat jej funkcjonowania, stały się cenną innowacją w działalności Komitetu.

Corocznie, na specjalnej ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez KNoPiPS we współpracy z uczelniami (do roku 2018 ze Szkołą Główną Handlową, a w roku 2019 - z Uniwersytetem Warszawski), młodzi adepci nauki prezentują rezultaty swoich badań i dyskutują o ich wynikach. Najciekawsze, pozytywnie zrecenzowane artykuły z ich prac publikowane są w czasopismach naukowych.