Kapituła Medalu (2020-2023)

Members of the Medal Chapter (2020-2023)

 

 1. Wiceprezes  PAN nadzorujący prace Wydziału I Polskiej Akademii Nauk - Przewodniczący

(Vice-President of the Polish Academy of Sciences (PAN) supervising the work of the Faculty of the 1st PAN - Chairman)

2. prof. Adam Kurzynowski

3. prof. Eugeniusz Kwiatkowski

4. prof. Józef Orczyk  

5. prof. Gertruda Uścińska

6. prof. Zenon Wiśniewski 

7. prof. Jan Wojtyła 

8. prof. Maciej Żukowski

 

 

Kapituła Medalu (2016-2019)

Wiceprezes nadzorujący prace Wydziału I PAN - Przewodniczący Kapituły

dr hab., prof. Bożena BALCERZAK- PARADOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Józef ORCZYK

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

dr hab., prof. Jan WOJTYŁA - Wiceprzewodniczący