Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, z siedzibą w Państwowym Instytucie Naukowym - Instytucie Śląskim w Opolu, działa od 1999 roku. Myślą przewodnią prac Sekcji jest podejmowanie tematów ściśle związanych z praktycznymi aspektami polityki społecznej w kontekście sytuacji regionalnej. 

   Działalność Sekcji dotyczy m.in. uwarunkowań demograficznych rozwoju społecznego Śląska (województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie) w  układzie lokalnych rynków pracy.

    W kadencji 2020-23 z ramienia Komitetu Sekcją kieruje profesor Agata Zagórowska (Opole). Jej współpracownikami są prof. Zdzisław Pisz (Wrocław) oraz prof. Andrzej Rączaszek (Katowice).

 

   Członkowie Sekcji realizują wspólne badania i projekty naukowe, współorganizują konferencje naukowe i debaty. Współpracują przy tym z urzędami pracy, regionalnymi oddziałami Głównego Urzędu Statystycznego, z jednostkami samorządu terytorialnego.