Komisja Konkursowa

prof. Łukasz Arendt 

prof. Wiesław Koczur - przewodniczący

prof. Piotr Michoń

prof. Alicja Miś - wiceprzewodnicząca

prof. Cecylia Sadowska-Snarska

prof. Małgorzata Szylko-Skoczny

prof. Bogusława Urbaniak 

prof. Janusz Witkowski

prof. Agata Zagórowska