KADENCJA 2020-2024

ZAPRASZAMY

do udziału w seminarium

nt. Szanse i zagrożenia dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Co wynika z najnowszej prognozy FUS do 2028 roku?

które odbędzie się w ramach posiedzenia plenarnego KNoPiPS PAN

27 lutego 2024 r. (wtorek) w godzinach 16.30 - 17.30

na platformie Webex.

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą:

prof. dr hab. Gertruda Uścińska -  Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym UW, Przewodnicząca KNoPiPS PAN,

Paweł Jaroszek - członek Zarządu ZUS,

Łukasz Kozłowski - Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

90-LECIE URODZIN PROF. DR. HAB. ADAMA KURZYNOWSKIEGO

W dniu 26 lutego 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 90. urodzin prof. dr. hab. Adama Kurzynowskiego.

     Jubilat jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (aktualnie: Szkoła Główna Handlowa). Z tą uczelnią związany jest przez cały okres aktywności zawodowej. Od 1975 r. pełnił m.in. funkcje prodziekana a następnie dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGH, prorektora do spraw badań naukowych, kierownika Katedry Socjologii Pracy Polityki Społecznej i Zatrudnienia oraz dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego.
Prof. Adam Kurzynowski był też członkiem wielu ciał doradczych i eksperckich, w tym Rady Polityki Społecznej przy Prezydencie RP, Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
     Od ponad dwóch dekad Jubilat jest aktywnym członkiem naszego Komitetu; wzorem społecznego zaangażowania w pracę na rzecz nauki o polityce społecznej.

Gratulujemy pięknego jubileuszu i wspaniałego dorobku naukowego

oraz uznania w środowisku naukowym.
Życzymy dużo zdrowia i wiele sił do dalszej zawodowej i środowiskowej aktywności.

KONKURS 

NA PUBLIKACJE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

Z OBSZARU PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZZL

WYDANE W 2022 R.

OGŁOSZONY 

Uchwała nr 1 z 2024 r.

Zapraszamy do zgłaszania prac.

Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu

********

 

"To co robię, jest ważne dla obywateli"

"Każdego dnia są do załatwienia kolejne sprawy. Nowe decyzje do podjęcia. Przed nami dalsze reformy mające na celu przeobrażenie ZUS w nowoczesną, scentralizowaną, sprawną instytucję. To, co mogę powiedzieć, to że jestem osobą propaństwową ...."

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Gertrudą Uścińską, przewodniczącą KNoPiPS PAN i Prezes ZUS: https://www.rp.pl/zus/art39661431-prezes-zus-chcemy-wziac-na-siebie-rozliczanie-skladek-przez-przedsiebiorcow

********

WYNIKI WYBORÓW DO KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

Są już wyniki wyborów do komitetów naukowych PAN na kadencję 2024-28.

Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych”, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyborów do komitetu naukowego było, aby w odniesieniu do danego komitetu naukowego, co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę kandydowania w wyborach do poszczególnych komitetów naukowych. Warunek ten został spełniony dla 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk; w tym także przez nasz komitet.

Listę nowo wybranych członków komitetów naukowych można zobaczyć pod następującym linkiem: https://bip.pan.pl/uploads/files/wyniki-komitety/w1/12wyniki.pdf 

Wszystkim, którzy rozpoczną działalność w KNoPiPS w nowej kadencji, serdecznie gratulujemy wyboru.

Życzymy sił i czasu pozwalającego na zaangażowaną oraz efektywną pracę w strukturach Komitetu na rzecz rozwoju nauki i integracji środowiska naukowego.

********

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI:

zaproszenie.png

LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO: 

https://www.facebook.com/events/678918784168319/

https://www.facebook.com/wydzialekonomiczny/live_videos/

********

WYBORY DO KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

   Szanowni Państwo,

    rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

  Jest niezmiernie ważne, aby za Państwa pośrednictwem informacja o tych wyborach dotarła nie tylko do aktywnych zawodowo samodzielnych pracowników naukowych, ale również do środowiska emerytowanych pracowników naukowych, którzy pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki.

 

   Prosimy o zapoznanie się z treścią listu (link), jaki w tej sprawie przekazał prof. Aleksander Welfe - członek rzeczywisty PAN i opiekun komitetów Wydziału I oraz o spopularyzowanie sprawy wyborów do komitetów naukowych w swoim środowisku zawodowym.

********

KONKURS KNoPiPS PAN 

 na najlepsze publikacje naukowe i dydaktyczne z obszaru rynku pracy,

polityki społecznej i zzl, opublikowane w 2023 r.,
został rozstrzygnięty

 Uchwała.png

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

********

Loga.png

 

INSTYTUTU FILOZOFII, SOCJOLOGII I SOCJOLOGII EKONOMICZNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

we współpracy z

ZAKŁADEM SOCJOLOGII PRACY I GOSPODARKI

INSTYTUTU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

ZAPRASZAJĄ

na seminarium pt.

POLACY PRACUJĄCY W CZASIE WIELOKRYZYSU.
Wyniki badań panelowych 2021 i 2023.

(link do programu seminarium) 

Seminarium odbędzie się 29 maja 2023, w gmachu głównym SGH (al. Niepodległości 162) w sali 152 w godzinach 13:00-17:30

Prosimy o rejestrację pod adresem: https://forms.office.com/e/CYAhM7tbKh

Kilka słów wprowadzenia

Na początku maja 2023 r. WHO ogłosiła koniec pandemii COVID-19, której skutki społeczne i gospodarcze są jednak nadal odczuwalne. Wiele z nich pozostanie z nami zapewne na długo, niektóre być może na zawsze, inne z kolei już ustąpiły lub wkrótce miną. Trzy lata, które upłynęły od wybuchu pandemii tworzą pewien dystans pozwalający na próbę podsumowania tego szczególnego wydarzenia. Mamy możliwość dokonania takiej oceny na podstawie empirycznych dowodów, jakie zbieraliśmy od początku 2021 r. w ramach projektu COV-WORK (Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego) poświęconego przemianom pracy, życia i świadomości zbiorowej w szczycie pandemii, podczas jej wygasania i jednoczesnego wyłaniania się nowych kryzysów powodowanych wojną w Ukrainie, wysoką inflacją czy kryzysem energetycznym. Wielość tych niepokojących zjawisk występujących równolegle daje asumpt, by twierdzić, że funkcjonujemy obecnie w realiach wielokryzysu.  

Przez dwa lata zrealizowaliśmy ponad sto indywidualnych wywiadów biograficznych, eksperckich i fokusowych, są to unikatowe panelowe badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej w dwóch falach: 2021 i 2023. Badania panelowe, ze względu na bariery organizacyjne i finansowe, są obecnie w naukach społecznych rzadkością, dlatego z satysfakcją przedstawiamy wyniki sondażu tego typu, który został niedawno zamknięty. Rezultaty mogą zaskakiwać, a zarazem nie dziwią. Jesteśmy świadkami ciągłości i zmiany. Więcej na ten temat powiemy 29 maja na seminarium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Kończąc dodamy, że badania panelowe mieszczą się w ramach tematu „Polacy pracujący”, realizowanego przez członków naszego zespołu (zarówno z SGH jak UWr) od roku 2003. Temat objął dotychczas kilkanaście badań finansowanych przez Ministerstwo pracy, Ministerstwo finansów, Fundację im F. Eberta, Konfederację „Lewitan”, związki zawodowe (zarówno OPZZ jak NSZZ ”Solidarność”), KBN i NCN. W aktualnym panelu zostały wykorzystane dwa wskaźniki, obecne we wszystkich tych badaniach: wskaźnik kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i wskaźnik normatywnych wizji gospodarki.  

  

********

 

 Loga_2.png

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej,
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,
Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,
Uczelnia Korczaka,
i Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W KONGRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2023
W RAMACH 40. JUBILEUSZOWEJ, OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
POLITYKÓW SPOŁECZNYCH:
Polityka społeczna jako fundament rozwoju społeczno-gospodarczego
- w 100-lecie uchwalenia ustawy o opiece społecznej

Warszawa, 30-31 maja 2023
Hotel Royal Tulip Warsaw Apartments

Infirmacje szczegółowe dotyczące organizacji Kongresu znajdują się w załączonym pliku .

Zachęcamy zarówno do zgłaszania propozycji wystąpień, jak i do udziału w obradach bez wygłaszania referatu.  

Formularz rejstracyjny znajduje się pod tym linkiem: 

https://forms.office.com/e/Y2Zcn1t9SE

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.04.2023r.

********

Przewodnicząca naszego Komitetu, prof. Gertruda Uścińska, podczas VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie otrzymała od Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy nagrodę „Labor Mobilis”

Prof.png

Wyróżnienie jest wręczane osobom, które w szczególny sposób zapisały się na polu promowania i wspierania mobilności pracy na rynku europejskim. W przypadku prof. Uścińskiej nagroda jest wyrazem uznania dla jej dzialalności naukowej i eksperckiej w obszarze koordynacji zasad zabezpieczenia społecznego UE oraz praw socjalnych obywateli Unii; zwłaszcza prawa do przemieszczania się i delegowania pracowników. 

Nagroda przyznawana jest przez grono wybitych przedstawiciele świata nauki, administracji i biznesu. Do tej pory przyznana była czterokrotnie. Otrzymali ją m.in. komisarz UE László Andor, prof. Jozef Pacolet i Frederic De Wispelaere – badacze z Instytutu HIVA na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.europosłanka Danuta Jazłowiecka, minister Radosław Mleczko.

********

Prof._dr_hab.png                                1 kwietnia 2023 r. w wieku 90 lat zmarł  

prof. dr hab. Mieczysław Kabaj 

wybitny polski polski ekonomista,

pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1974-2017),

a w latach 1978-1981 dyrektor tej placówki;

do roku 2019 aktywny członek naszego Komitetu,

wybierany do niego wielokrotnie jako ceniony reprezentant środowiska naukowego,

                                          b. członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

                                        oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.

Ekonomista o dużej wrażliwości społecznej, znany i ceniony przez różne gremia. Opublikował dziesiątki książek i artykułów naukowych poświęconych najważniejszym zjawiskom na polskim rynku pracy (bezrobocie, likwidacja miejsc pracy, kształcenie zawodowe, wynagrodzenia, deregulacja rynku pracy i inne). Jest też autorem i współautorem rządowych programów przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, reformowania instytucji rynku pracy, kształcenia dualnego, ograniczania ubóstwa.

Ekspert o ogromnej wiedzy, którą dzielił się ze wszystkimi chcącymi z niej korzystać.

Był członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, wieloletnim ekspertem ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, konsultantem w Międzynarodowym Instytucie Studiów Pracy przy Radzie Europy w Strasburgu. Pełnił z ramienia MOP obowiązki dyrektora w projektach reform gospodarczych w krajach Afryki, współpracując z Organizacją Jedności Afrykańskiej. Był też konsultantem zespołu ekspertów gospodarczych MOP w Chinach. Prowadził zajęcia na uniwersytetach w Tajpej i w Tokio.

Laureat nagród przyznanych m.in. przez UNESCO, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasz Komitet wysoko cenił pracę naukową i zaangażowanie prof. Mieczysława Kabaja; zwłaszcza w rozwiązywanie nabrzmiewających problemów wynikających z transformacji systemowej i wynikających z nich wyzwan dla polskiego rynku pracy. W 2003 r. prof. M. Kabaj otrzymał Medal im. prof. Wacława Szuberta – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju polityki społecznej, natomiast w 2006 r. książka autorstwa prof. Kabaja pt. Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?  została nagrodzona w Konkursie KNoPiPS na najlepsze prace naukowe z obszaru rynku pracy.  

Śmierć Pana Profesora Mieczysława Kabaja jest ogromną stratą dla naszego środowiska.

Przewodnicząca i Członkowie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 

Komisja Konkursowa KNoPiPS PAN

ogłasza 

Konkurs

na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne

z obszaru pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

opublikowane w 2022 roku.

Termin nadsyłania zgloszeń mija 31 marca 2023 r.

Warunki i procedura zgłaszania publikacji znajdują się w zakładce Regulamin.

                                                                                                                             Zapraszamy do zgłaszania publikacji

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
oraz Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Serdecznie zapraszają na 

IX Ogólnopolską Konferencję Naukową  

pt. ”Ekonomiczne i społeczne implikacje pandemii Covid-19 dla rodziny. Wyzwania polityki społecznej” 

Konferencja odbędzie się w Warszawie, 6-7 grudnia 2022 roku 

w Hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments, ul. Grzybowska 49 

 Projekt jest dofinansowany ze środków MEiN w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki „Doskonała Nauka” 

oraz 

został objęty Honorowymi Patronatami   

Komitetu Nauk Demograficznych  

Polskiej Akademii Nauk  

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej  

Polskiej Akademii Nauk

Szczegółowe informacje

Link do rejestracji

Ekonomia a pandemia COVID-19 - potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?/  Economics and the COVID-19 pandemic - the need for ongoing adjustments or a paradigm shift?

22 listopada  2022 roku w godz. 9:30-17:30 

22 November 2022; 9:30 pm - 5:30 am 

Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72

w formule hybrydowej (stacjonarnej i  online)

Zapraszamy do rejestracji / Registeration : LINK

Transmisja online YouTube

Konferencja ENE II jest kontynuacją konferencji zorganizowanej w marcu 2018 roku nt. "Ewolucja Nauk Ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne". 

The ENE II conference is a continuation of the conference organized in March 2018 on "Evolution of Economic Sciences. Unity and diversity, relations to other sciences, classification problems"

Konferencja ENE II jest poświęcona refleksji nad ewolucją badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin ekonomicznych, nad relacjami pomiędzy nimi, jak również nad relacjami nauk ekonomicznych z innymi dyscyplinami nauki, a także nad problemami interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w nurt szerszej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce oraz nauce.

The ENE II conference is devoted to reflection on the evolution of research within economic disciplines and sub-disciplines, on the relations between them, as well as on the relations of economic sciences with other scientific disciplines, as well as on the problems of interdisciplinarity in economic sciences. The conference is part of a broader discussion on crisis phenomena in the modern economy and science.

Organizatorem Konferencji jest Komitet Nauk Ekonomicznych PAN we współpracy z:

 • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
 • Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitetem Nauk o Finansach PAN,
 • Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
 • Komitetem Statystyki i Ekonometrii PAN,
 • Komitetem Nauk Demograficznych PAN,
 • Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN,
 • Komitetem Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN

Szczegółowy program konferencji / Detailed conference programm

Sesja plenarna: ENE - wyzwania metodologiczne Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Szablewski

» Społeczna sprawczość i użyteczność nauk ekonomicznych w kontekście klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych - prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Marian Gorynia

» Zwrot empiryczny w ekonomii. Przykład badań nad nierównościami - prof. dr hab. Łukasz Hardt, dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

» Ewolucja metod badawczych i wykorzystywanych danych w badaniach z dyscypliny ekonomia i finanse w obliczu rozwoju nowych technologii i pojawiających się zjawisk w gospodarce światowej - dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK

» Współczesne dylematy metod statystycznych i ekonometrycznych w zastosowaniach społeczno- ekonomicznych - prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Sesja plenarna: ENE - wyzwania i imperatywy związane ze współczesnymi megatrendami rozwojowymi i czasami wielkich przełomów Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch

» Ekonomia i sztuczna inteligencja - sądy i przesądy - prof. dr hab. Tomasz Szapiro

» Dezintermediacja finansów - przyszłość bankowości? - dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH

» Dżuma i nowe przywództwo - prof. dr hab. Andrzej Koźmiński

» Strategia w czasach przełomów - prof. dr hab. Wojciech Czakon

» Odbudowa gospodarcza po pandemii Covid-19 - dr Wojciech Paczos

Sesja plenarna: ENE - wyzwania społeczno-demograficzne i przyrodnicze Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

» Jakie wnioski z przemian demograficznych dla nauk ekonomicznych ? dr hab. Anna Matysiak, prof. UW

» Ewolucja nauk ekonomicznych w następstwie zmian środowiska przyrodniczego dr Konrad Prandecki

» Wyzwania rozwojowe dla rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Łukasz Arendt

» Współczesne wyzwania dla polityki społecznej - zwłaszcza obszaru zabezpieczenia społecznego prof. dr hab. Gertruda Uścińska

» Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku 50 lub więcej lat w Europie - badanie SHARE Corona - dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

PROF. JÓZEF ORCZYK Z TYTUŁEM DOCTORA HONORIS CAUSA SGH

 W dniu 21 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa panu prof. dr hab. Józefowi Orczykowi.

Pan prof. J.Orczyk jest od wielu lat członkiem naszego Komitetu.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję przewodniczącego, a w latach 2016-2019 był członkiem Prezydium KNoPiPS.

Jest też członkiem Kapituły Medalu im. prof. Wacława Szuberta.

SGH doceniła zarówno bogaty dorobek naukowy prof. J.Orczyka, jak i jego działalność edukacyjną oraz środowiskową, w której doskonale łączy wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych i polityki społecznej.

Doctorat_Honoriscausa_SGH_dla_prof.png

Gratulujemy Panie Profesorze!

 

PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA - PRZEWODNICZĄCA KNoPiPS PAN - ODZNACZONA PRZEZ PREZYDENTA RP

Z okazji Święta Niepodległości prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Prof. Gertruda Uścińska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

"Za wieloletnią pracę naukowo-badawczą, za ogromny dorobek, który skupia się w setkach różnych publikacji, ale także za wieloletnią służbę na rzecz dobra wspólnego".

Prof.png

                                                                                                  Serdecznie gratulujemy, Pani Profesor.

 

WARTO PRZECZYTAĆ!

      Wydawnictwo Scholar opublikowało właśnie książkę pt. Polacy pracujący w czasie COVID-19, w której grono socjologów i socjoekonomistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Uniwersytetu Warszawskiego w niezwykle ciekawy sposób przedstawiło kwestie wpływu kryzysu pandemii na rynek pracy oraz wyzwania, jakie pojawiły się w związku z tym kryzysem.

Okładka_książki.png

                                                                                                                                  Zachęcamy do lektury

 

 

POSIEDZENIE PLENARNE KNoPiPS PAN NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

W dniach 22-23 września 2022 r. w Opolu odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN połączone z konferencją naukową, na której przedstawiono i poddano pod dyskusję wyniki badań Sekcji Regionalnej Badań Społecznych KNoPiPS pt. Motywy wyboru studiów i aktywności zawodowej studentów w czasie pandemii COVID-19.

Komitet po raz kolejny został zaproszony przez władze Uniwersytetu Opolskiego do zorganizowania swoich obrad na tej uczelni. Tym razem zaproszenie wiązało się z obchodami 30-lecia Wydziału Ekonomicznego UO.

Gospodarzami spotkania byli: JM Prorektor UO - prof. Rafał Matwiejczuk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UO - dr Bartosz Chorkowy, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UO – prof. Marta Maciejasz oraz prof. Agata Zagórowska – kierownik Katedry Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej tegoż Instytutu wraz z zespołem współpracowników.

Wspólne spotkania akademików z opolskiej Alma Mater i członków Komitetu miało na celu także integrację środowiska akademickiego związanego z obszarem nauk o pracy i polityce społecznej, promocję ośrodków naukowo-badawczych i ich prac oraz tworzenie warunków do podejmowania wspólnych projektów naukowych.

Prezentowane w merytorycznej części posiedzenia wyniki projektu badawczego Sekcji Regionalnej, to kolejny etap projektu realizowanego wspólnie przez zespół badaczy z Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracujących pod kierunkiem prof. Agaty Zagórowskiej (UO). W dyskusji wskazywano m.in. na aktualność i wartość aplikacyjną uzyskanych rezultatów; tak istotną dla praktycznego wymiaru naukowych badań społecznych oraz dla optymalizacji działań podejmowanych w sferze edukacji i rynku pracy w polityce regionalnej Śląska. Badania uznano za warte rozszerzenia na cały kraj.  

                                                      Władzom i pracownikom UO serdecznie dziękujemy za gościnność, współpracę i aktywny udział w posiedzeniu KNoPiPS, doskonały klimat do merytorycznych dyskusji i inspirację do kolejnych działań.

Konferencja_w_Opolu_-_w_prezydium_prof._Uścińska_i_prof.png

Konferencja_w_Opolu_-_uczestnicy.png

Uczestnicy_konferencji_w_Opolu.png

Uczestnicy_konferencji_w_Opolu_2.png

KOnferencja_w_Opolu_zdjęcie_pamiątkowe_uczestników.png

Autorzy zdjęć: D.Rodzeń, B.Kaczyńska

 

 

„PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA W ZMIENIJACEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI”

Z uwagi na szybkie tempo zmian społeczno-gospodarczych i ich dynamiczne uwarunkowania istnieje pilna potrzeba wymiany poglądów, ocen (na podstawie wyników badań, analiz i innowacyjnych pomysłów) odnośnie do obserwowanych procesów i zjawisk. Czynnikiem o kapitalnym znaczeniu jest tu pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie – wydarzenia kryzysowe wpływające m.in. na przepływy w zasobach pracy, oddziałująca na relacje pracownik-pracodawca, ale też na życie poza pracą i bezpieczeństwo socjalne obywateli.

Proces rozwoju Gospodarki 4.0 oraz pandemia COVID-19 wpływają na poszczególne kraje i społeczności w skali regionalnej i lokalnej, a zarazem rodzą istotne wyzwania w obszarze rynku pracy i jego społecznych uwarunkowań.

      W dniach 20-22 czerwca 2022 roku odbyła się w Borkach k/Supraśla XXXIX Konferencja Naukowa Polityków Społecznych, a jednocześnie II konferencja nt. wpływu rozwoju Gospodarki 4.0 na pracę i rynek pracy.

      Wydarzenie to organizował Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Obrady konferencji poprzedziła sesja jubileuszowa zorganizowana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego.

prof.png

Laudację na część Prof. Zenona Wiśniewskiego wygłosiła Przewodnicząca KNoPiPS PAN,   prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Gratulacje złożyli m.in. także prof. dr hab. Mirosław Szreder (UG), prof. dr hab. Jacek Męcina (UW), prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (UŁ), prof. Wiesław Koczur (AE w Katowicach), prof. Józef Orczyk (WSB Poznań), prof. Dariusz Surowik (ANSŁ).

Okladka_ksiązki_2.png

Ukazała się też jubileuszowa monografia pt. W kręgu rynku pracy i polityki społecznej.

   W trakcie obrad konferencyjnych, w ramach sesji plenarnej oraz 3 sesji tematycznych, wyniki badań prezentowali wybitni przedstawiciele nauki polskiej z kilkunastu ośrodków naukowych z całego kraju i z zagranicy. Wygłoszono ponad 50 referatów, których treść była przedmiotem ożywionych dyskusji.

    Wyniki konferencji zostaną upowszechnione przez publikacje w miesięczniku „Polityka Społeczna” i w półroczniku „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria. Prawo. Praktyka” oraz w formie książki, która będzie upowszechniana na zasadzie Open Access, aby dotrzeć do jak największego kręgu odbiorców.

    O ukazaniu się książki niezwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 

UWAGA!

KONKURS

na najlepsze publikacje naukowe i dydaktyczne z obszaru pracy, polityki społecznej i zzl opublikowane w 2021 r.

rozstrzygnięty:   

 Uchwala_421.png

Laureatom gratulujemy!

 

*********************

 

Miło nam poinformować, że w dniu 31 maja 2022 r. przewodnicząca naszego Komitetu, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, otrzymała nagrodę specjalną, przyznawaną przez Fundację Projekt PL -

Polka XXI  wieku

za osiągnięcia zawodowe związane z  cyfrową transformacją ZUS.


Dyplom_Polka_XXI.png


Prof.png

 

Gratulujemy, Pani Profesor!

 

 

W dniu 23 maja 2022 r. Komisja Europejska opublikowała aktualne zalecenia dotyczące systemu emerytalnego w krajach członkowskich; w tym w Polsce. 

W związku z pojawiającymi się w prasie wypowiedziami i komentarzami na ten temat, często - niestety - nie do końca obiektywnymi i apolitycznymi,  warto zapewne sięgnąć do informacji źródłowych.

Podajemy więc link do zaleceń KE dla Polski: 

  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-poland_pl.pdf 

oraz link do raportów dla pozstałych krajów unijnych:

2022 European Semester: Country Specific Recommendations / Commission Recommendations | Komisja Europejska (europa.eu) 

 

 

W dniu 19 kwietnia 2022 r. odbyło się seminarium nt. „Polska gospodarka wobec wyzwań wewnętrznych i geopolitycznych po agresji Rosji na Ukrainę”, którego współorganizatorami byli: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut  Nauk Ekonomicznych PAN.

W ramach współpracy KNoPiPS PAN z tymi instytucjami gościem spotkania była prof. Gertruda Uścińska, przewodniczaca naszego Komitetu, która przedstawila aktualne informacje dot. skali i struktury migracji wojennej z Ukrainy do Polski oraz omówiła działania w obszarze zabezpieczenia społecznego, podejmowane w celu zapewnienia migrantom optymalnego poziomu bezpieczenstwa socjalnego.

Udostępniamy link do nagrania tej debaty: https://www.youtube.com/watch?v=3XIVADDMCkM.

Jest on dostępny również na stronie interentowej PTE (www.pte.pl) w zakladce "aktualności" przy dacie wydarzenia.  

 

 

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyło się pierwsze w bieżacym roku posiedzenie plenarne KNoPiPS PAN.

Tradycją tych posiedzeń jest połączenie obrad dotyczących spraw bieżących, związanych z realizacją statutowych zadań Komitetu, z częścią merytoryczną, poświęconą ważkim, aktualnym wydarzeniom z obszaru rynku pracy i zzl oraz polityki społecznej.

Tym razem było to seminarium nt. RYNEK PRACY I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE W WARUNKACH MASOWEGO NAPŁYWU UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. Gertruda Uścińska (przewodniczaca KNoPiPS PAN) oraz prof. Jacek Męcina (WNPiSM UW).

Osoby zainteresowane problematyką zapraszamy do zapoznania się z referatami i przebiegiem dyskusji (link)

******

Dnia 31 marca 2022 r. zmarła

Ś.P.

Bożena Balcerzak-Paradowska

prof. nadzw. IPiSS, dr hab.

Przez ponad 50 lat związana była zawodowo z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Od 1992 r. z wyboru środowiska naukowego była członkiem naszego Komitetu.

Rzetelny badacz, analityk, były członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rządowej Rady Ludnościowej oraz wielu ciał doradczych.

Uznany ekspert instytucji publicznych i pozarządowych w obszarze polityki społecznej. Współautorka i konsultant rządowych programów polityki rodzinnej i programów polityki społecznej.

Autorka licznych publikacji tworzących współcześnie kanon nauki o polityce rodzinnej,

będąca w tym obszarze niekwestionowanym autorytetem. 

Osoba o niezwykle wysokich standardach etycznych, ciesząca się szacunkiem i zaufaniem.

                                                    Jej odejście jest ogromną stratą dla naszego środowiska.

Przewodnicząca i Członkowie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 

 

 

Komisja Konkursowa KNoPiPS PAN

ogłasza 

Konkurs

na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne

z obszaru pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

opublikowane w 2021 roku.

Warunki i procedura zgłoszenia znajdują się w zakładce Regulamin.

                                                                                                                             Zapraszamy do zgłaszania publikacji 

 

************

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

w pełni popiera 

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę" z dnia 24 lutego 2022 r. 

i stanowiska komitetów naukowych PAN w tej sprawie.

Solidaryzujemy się z bohatersko walczącym Narodem Ukrainy.

Zdecydowanie potępiamy barbarzyńskie działania Rosji, godzące w najwyższe wartości wolnego, demokratycznego świata.

 

************

 

 

 ZAPROSZENIE
Komitetu Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN

we wspólpracy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej,
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dyrektorem Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy
zaprasza na konferencję naukową
PRACA, ZATRUDNIENIE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W WARUNKACH
POSTĘPUJĄCYCH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

24 lutego 2022 r.
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

Program konferencji oraz warunki zgloszenia i udzialu przedstawiamy w ZAPROSZENIU

 

***************

 

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają

do udział u w seminarium naukowym w formie on line pt.
WOJNA I POLITYKA SPOŁECZNA.
WYZWANIA W KONTEKŚCIE KRYZYSU WOJENNEGO
I HUMANITARNEGO W UKRAINIE
10 marca 2022 r., godz. 10.00 - 11.30,

 

AGENDA SEMINARIUM
10.00 - 10.10 Wprowadzenie do tematyki seminarium prof. Mirosław Grewiński (prezes Polskiego Towarzystwa Polityki
10.10 -  11.10 Wystąpienia panelistów
- prof. Gertruda Uści ń ska (prezes Zakładu Ubezpieczeń
- prof. Julian Auleytner (Uczelnia Korczaka
- dr Ewa Flaszyńska (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)
- dr Beata Samoraj Charitonow (Uniwersytet Warszawski)

- dr Joanna Lizut (Uczelnia Korczaka)
- prof. Norbert G. Pikuła (dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
11.10 - 11.30 Dyskusja
Moderacja:
dr Ewelina Zdebska (PTPS) i dr Krzysztof Chaczko 


Link do seminarium (Microsoft Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aO6CSDDBzuhrt2QA8ZMGKYpBTdJCf7Y57Mm1fq_mdZMc1%40thread.tacv2/1646307790412?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%226a56399e-7327-429d-a1b4-dad05dc87654%22%7d

   

KONKURS KNoPiPS PAN

NA NAJLEPSZE PUBLIKACJE Z OBSZARU PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 

  ROZSTRZYGNIĘTY

Uchwala_221.png

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

 

      Logo_KNF_PAN.pngLogo_ZUS.pngLogo_KNoPiPS.png

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Komitet Nauk o Finansach PAN

oraz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zapraszają na webinarium poświęcone

prezentacji rządowego programu Polski Ład i dyskusji nad jego rozwiązaniami

(link do dokumentu:   http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf )

Spotkanie odbędzie się

17 czerwca 2021 r. (czwartek) w godzinach 16.00-17.30

na platformie Cisco Webex Meetings.

Ramowy program posiedzenia:

16.00-16.10               - otwarcie obrad

                                prof. Gertruda Uścińska – przewodnicząca KNoPiPS PAN i prezes ZUS

                                prof. Małgorzata Zaleska – przewodnicząca KNoF PAN, czł. koresp. PAN

Prowadzenie obrad: prof. Gertruda Uścińska

 

16.10-16.30               - prezentacja programu Polski Ład

                                dyr. Piotr Arak – Polski Instytut Ekonomiczny

 

16.30-16.45                 - komentarz do rozwiązań z obszaru pracy i polityki społecznej,  zawartych w programie Polski Ład

                                prof. Gertruda Uścińska, przewodnicząca KNoPiPS PAN

 

16.45-17.00                - komentarz do rozwiązań z finansów,  zawartych w programie Polski Ład

                                dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, KNoF PAN

 

17.00-17.30                 - dyskusja plenarna

                                  prowadzenie i podsumowanie: prof. Małgorzata Zaleska

 

  Zapraszamy do udziału w webinarium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem

prosimy o przesłanie swojego adresu e-mail na jeden z poniższych kontaktów.

 

Kontakt do organizatorów:    dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Sekretarz KNoF PAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                  dr Dorota Głogosz – Sekretarz KNoPiPS PAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Gertruda Uścińska, przewodnicząca naszego Komitetu, znalazła się w rankingu Dziennika Gazety Prawnej  na 5 miejscu wśród 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce.

 Gratulujemy, Pani Profesor !

 

 

UWAGA - zmiana adresu do korespondencji pocztowej.

Z dniem 1 maja 2021 r zmienia się adres Komitetu, na jaki należy przekazywać tradycyjną korespondencję.

Na podstawie porozumienia zawartego między Polską Akademią Nauk i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, korzystamy z siedziby i adresu Centrali ZUS (Kontakt)

Przesyłki przekazywane na dotychczasowy adres (ul. Bellottiego) będą odbierane do 31 maja 2021 r. 

  

Prof. Gertruda Uścińska - przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - w czołówce najbardziej wpływowych prawników w Polsce w rankingu DGP

 Szanowni Państwo,

w opublikowanym 9 lutego 2021 r. przez Dziennik Gazetę Prawną rankingu, przewodnicząca KNoPiPS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znalazła się na 3. miejscu wśród 50 uznanych za najbardziej wpływowych prawników w kraju.

W uzasadnieniu tego wyróżnienia czytamy:

(…) zarządzana przez prof. Gertrudę Uścińską instytucja okazała się jedną z kluczowych w minimalizowaniu ekonomicznych skutków koronawirusa (…). Razem z PFR, ZUS był najbardziej efektywną instytucją w udzielaniu pandemicznej pomocy. Przy okazji musiał się w dużej mierze przestawić na pracę zdalną; wprowadzone zostały nawet zdalne wizyty w urzędzie. W tym instytucja prezes Uścińskiej była pierwsza. (…)

Gratulujemy, pani profesor!

 

    Zapraszamy

na międzynarodowe webinarium naukowe nt.

SYTUACJA OSOB MŁODYCH NA RYNKU PRACY – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

organizowane przez Sekcję Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

pod kierunkiem prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

 w dniu 29 stycznia 2021 r. w godzinach 16.00-18.30.

Link do spotkania

Program seminarium

 

Program_konferencji.png

 

 

STANOWISKO
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

w sprawie kryteriów oceny czasopism

Warszawa, 13 stycznia 2021 r.

Wprowadzony w ramach kolejnej reformy nauki polskiej system punktowej oceny czasopism, powiązany z oceną poszczególnych badaczy i zatrudniających ich jednostek, przyniósł zarówno istotne korzyści, jak i poważne problemy. Z jednej strony powstał system silnie motywujący do publikowania w prestiżowych czasopismach, co oznaczało presję na tworzenie artykułów pisanych według standardów międzynarodowych, uwzględniających najnowsze teorie i metody badawcze, co niewątpliwie podniosło poziom naukowy prac w niektórych dyscyplinach, szczególnie wśród aplikujących o stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Z drugiej strony jednak powstały zjawiska niekorzystne, degradujące w zbyt wielu przypadkach dorobek nauk społecznych (szczególnie ten dotyczący badań krajowych i lokalnych), ograniczając ich rozwój, a przede wszystkim ograniczając polskiemu czytelnikowi spoza wąskiego kręgu specjalistów dostęp do wyników badań.

Biorąc pod uwagę zagrożenia dla przyszłego rozwoju nauk społecznych w Polsce w wielu kluczowych dyscyplinach dla wyzwań przyszłości (praca i sprawy społeczne), zgłaszamy niniejszym swoje opinie i jednocześnie postulaty, odwracające niekorzystne tendencje podjętych reform. 

1.      Przyporządkowanie czasopism do dyscyplin naukowych

Za niepokojące zjawisko uznajemy niekonsultowane ze środowiskiem naukowym, odgórne i arbitralne przyporządkowywanie czasopism naukowych do dyscyplin zgodnie z obecną klasyfikacją. Jako członkowie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN reprezentujemy różne dyscypliny nauk społecznych, prowadzimy badania zorientowane na problemy, które opisujemy metodami właściwymi dla ich całościowego rozpoznania i odpowiedniego adresowania wyników. Publikacje dotyczące pracy i polityki społecznej mogą zawierać wątki z wielu obszarów: ekonomii, politologii, zarządzania, prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki, a także – zdrowia publicznego. Mogą o nich pisać badacze formalnie zakwalifikowani do różnych dyscyplin. Stąd, z perspektywy ich dorobku zawodowego, ważne jest, aby czasopisma obejmujące nauki społeczne, w szczególności publikujące artykuły obejmujące zagadnienia z obszaru zainteresowań naszego Komitetu, dawały punkty w wielu dyscyplinach. Inaczej będą skazane wyłącznie na wąsko wyspecjalizowanych autorów, co obniży wartość poznawczą publikowanych tekstów i może przyczynić się do obniżenia jakości czasopism.

Decyzje w sprawie przyporządkowania czasopism nie były konsultowane ani z redakcjami czasopism, ani ze środowiskami naukowymi, z których wywodzą się autorzy publikujący w poszczególnych czasopismach. W efekcie tych decyzji wiele czasopism – z racji swojego naukowego profilu – wielodyscyplinarnych i interdyscyplinarnych zostało przypisanych do zbyt małej liczby dyscyplin, a często – do jednej. Skutkuje to rezygnacją z publikowania artykułów przez badaczy, którzy w swoich placówkach naukowych zadeklarowali przynależność do dyscyplin innych niż przypisane danemu czasopismu. I to mimo że przedmiot ich badań i stosowana metodologia w pełni mieszczą się w profilu danego czasopisma naukowego.

Ten stan rzeczy jest szczególnie dotkliwy dla środowisk naukowych rozwijających badania interdyscyplinarne i skupiających badaczy o różnych afiliacjach „dyscyplinowych” – jak w przypadku nauk o pracy i polityce społecznej. Zniechęca bowiem do tworzenia zespołów wielodyscyplinarnych i realizowania projektów interdyscyplinarnych, skoro opublikowanie wyników tych badań wiąże się z ryzykiem publikowania „poza własną dyscypliną”. Pozostaje także w sprzeczności z tendencjami rozwoju nauki na świecie oraz priorytetami polskiej polityki naukowej.

2.      Adresaci publikacji naukowych

Badania społeczne, szczególnie obejmujące zagadnienia rynku pracy i polityki społecznej, mają – ze swojej natury – często charakter krajowy czy wręcz lokalny. To odróżnia nauki społeczne od nauk ścisłych, przyrodniczych czy technicznych, które na ogół mają charakter uniwersalny. Nie muszą być zatem zawsze, nawet przy wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym, interesujące dla renomowanych, międzynarodowych czasopism. Również aspekty aplikacyjne tych badań, często bardzo istotne dla promowania poglądów i rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi kraju, nie są należycie upowszechniane, gdy owoce analiz są publikowane w cenionych wprawdzie przez wąskich specjalistów periodykach anglojęzycznych ale, z polskiej perspektywy, o niszowym charakterze. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdy przedsięwzięcia badawcze dające ważne społecznie dla Polski rezultaty, finansowane przez polskiego podatnika, trafiają – jeśli znajdą uznanie międzynarodowych recenzentów – do czasopism, posiadających w Polsce bardzo wąski obieg. Nie wywołują więc w kraju szerszej dyskusji, na które zasługują z przyczyn naukowych i aplikacyjnych. Ich autorzy, ze względu na budowanie własnej pozycji zawodowej i presję ze strony przełożonych odpowiadających za status kierowanych przez siebie instytucji, nie są bowiem zainteresowani publikowaniem tekstów w języku polskim w polskich czasopismach. Nawet polskie czasopisma, publikujące artykuły o sprawach krajowych, dla uzyskania odpowiedniej liczby punktów przechodzą w pełni na język angielski. To ma sens jedynie w przypadku artykułów o charakterze szerszym – porównawczym albo posiadającym walory teoretyczne czy metodologiczne. To też ogranicza proces popularyzacji ich treści.

Nauki społeczne bowiem, obok funkcji poznawczej, realizują funkcje aplikacyjne głównie przez edukację czy kształtowanie poglądów osób podejmujących decyzje w państwie. Nie chodzi tu więc o, też ważną, popularyzację wiedzy wśród obywateli, dla których poziom czasopism naukowych może być za wysoki, ale edukację elit mających wpływ na rzeczywistość społeczną, należycie wykształconych, by rozumieć język nauki. Wskazać tu można urzędników państwowych, menedżerów sektora prywatnego i publicznego, polityków, a także dziennikarzy oraz nauczycieli, którzy będą mogli „przekładać” język nauki na bardziej popularne treści dla młodszych i starszych obywateli, by rozumieli toczące się procesy społeczne i nie popadali w sidła populizmu. Zwrócić też należy uwagę na kwestię rozwoju języka polskiego. Ważne jest byśmy mogli w naszym języku toczyć dyskusje o problemach społecznych, a to wymaga tworzenia pojęć adekwatnych do kształtującej się nowej rzeczywistości.

3.      Problem wykluczania czasopism naukowych z oceny z powodów pozamerytorycznych

            Wśród kryteriów oceny czasopism naukowych wystąpił także warunek formalny – uczestnictwa w ogłoszonym przez Ministerstwo programie wsparcia, które powinna współfinansować placówka wydająca czasopismo. Na tym tle powstaje problem finansowania wydawania czasopism naukowych w kontekście formalnoprawnym, czyli kto może być wnioskodawcą programu wsparcia: wydawnictwo finansujące czasopismo (np. uczelnia), właściciel tytułu (np. reprezentacja środowiska naukowego), czy może redakcja czasopisma (odpowiedzialna za stronę merytoryczną). 

Dotychczasowe doświadczenia z zastosowaniem kryterium uczestnictwa w programie wsparcia dowodzą, że wnioskodawcą były redakcje występujące wraz z podmiotem finansującym. Podmioty wydające i zarazem finansujące różne i liczne zadania oraz posiadające wiele tytułów były raczej zainteresowane maksymalizacją wsparcia dla mniejszej liczby tytułów, co jest racjonalnym wyborem. W konsekwencji duże uczelnie, występujące w roli wydawców, redukowały wsparcie także dla pewnej liczby bardzo dobrych czasopism, aby nie narażać swego budżetu na ograniczenia, w przypadku gdy czasopismo miało dostęp do innych źródeł finansowania (np. wieloletnich projektów naukowych). W konsekwencji takie czasopisma nie uczestniczyły w programie wsparcia i z góry zostały wyeliminowane z możliwości uzyskania liczby punktów istotnej dla ich oceny.

W programie wsparcia nie uczestniczyły też czasopisma, które miały zagwarantowane stałe wsparcie z innych źródeł publicznych i nie musiały się ubiegać się o dofinasowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. czasopismo „Polityka Społeczna” czy „Rynek Pracy” finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W konsekwencji wprowadzenia warunku uczestnictwa w programie wsparcia dla rozwoju czasopism naukowych do ich oceny powstała paradoksalna sytuacja eliminacji z dobrej punktacji czasopism bardzo dobrych, zasłużonych dla rozwoju swej dziedziny i edukowania środowiska czytelników w sprawach ważnych dla rozwoju.

4.      Postulaty

A) W sprawie rewizji dotychczasowego przypisania czasopism do dyscyplin naukowych

 • Wypracowanie i opublikowanie zasad i kryteriów stosowanych w procesie przyporządkowywania czasopism naukowych do dyscyplin, by w przyszłości uczynić ten proces transparentnym.
 • Wprowadzenie procedury uzgadniania z właściwymi komitetami naukowymi PAN propozycji przypisania czasopism do dyscyplin naukowych.
 • Konsultowanie projektu wykazu czasopism z ich przypisaniem do dyscyplin naukowych z redakcjami czasopism i skuteczne informowanie redakcji o możliwości zapoznania się z projektem i o trybie zgłaszania uwag.
 • Rezygnacja w procedurze ewaluacji dyscyplin naukowych w placówkach akademickich i instytutach naukowo-badawczych z oceny dorobku publikacyjnego pod względem przyporządkowania czasopism, w jakich dorobek ten został opublikowany.

W poniższych ramkach podano przykłady przypisania i nieprzypisania czasopism naukowych do dyscyplin naukowych, w ramach których mieszczą się publikowane artykuły – 

zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf). 

Ramka nr 1: Przypisanie wybranych czasopism do dyscyplin naukowych

-      „Problemy Polityki Społecznej” – nauki o polityce i administracji (brakuje m.in.: nauk socjologicznych, ekonomii i finansów, pedagogiki, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu);

-      „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – nauki o polityce i administracji, nauki prawne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości);

-      „Praca Socjalna” – nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika (brakuje m.in. psychologii);

-      „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” – ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne (brakuje nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu);

-      “Ageing & Society” - historia; nauki o kulturze i religii; architektura i urbanistyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, pedagogika; psychologia (brakuje m.in. nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów);

-      „New Technology Work And Employment” - architektura i urbanistyka, inżynieria mechaniczna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji);

-      „Work Employment And Society” – nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych);

-      „Work And Occupations” – nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i  jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych);

-      „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” - nauki o zarządzaniu i jakości (brakuje ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii);

-      „Medycyna Pracy” - inżynieria biomedyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne (brakuje m.in. nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów);

-      „The International Journal of Aging and Human Development” – inżynieria biomedyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, pedagogika, psychologia, nauki biologiczne (brakuje m.in. nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji).

 

Ramka nr 2: Czasopisma podejmujące tematykę ekonomiki pracy, które nie zostały przyporządkowane do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

-      Ageing & Society, 0144-686X (140 pkt, IF 1,768)

-      New Technology Work And Employment, 0268-1072 (100 pkt, IF 3,219); ze względu na IF sugerujemy podniesienie punktacji do 140 pkt.

-      Work Employment And Society, 0950-0170 (140 pkt, IF 1,821)

-      Work And Occupations, 0730-8884 (140 pkt, IF 2,813)

-      Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1641-0874 (20 pkt)

-      Safety and Health at Work, 2093-7911 (100 pkt, IF 1,945)

-      Medycyna Pracy, 0465-5893 (40 pkt, IF 0,768) - w tym przypadku warto rozważyć również uwzględnienie w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu i jakości"

-      Working with Older People, 1366-3666 (20 pkt)

-      The International Journal of Aging and Human Development, 0091-4150 (40 pkt, IF 1,017)


B) W sprawie adresowania czasopism naukowych do szerszego kręgu czytelników w Polsce

Postulujemy dowartościowanie – przez nadanie odpowiednio dużej liczby punktów czasopismom z obszaru nauk społecznych – badaczy publikujących artykuły w języku polskim, ze względu na wzmocnienie wpływu realizowanych badań na polską rzeczywistość. Decyzje te muszą być wdrażane w życie z należytą rozwagą. Czasopisma publikujące również po polsku, by uzyskać stosowne punkty, muszą reprezentować należyty poziom naukowy. Relacje punktowe między nimi a renomowanymi czasopismami międzynarodowymi powinny odzwierciedlać różnice w wysiłku autorów związanym z przygotowaniem artykułów. Polscy autorzy powinni być, oczywiście, obecni na łamach czasopism międzynarodowych, bo to gwarantuje wysoki poziom dyscyplin społecznych w kraju. Ale muszą być też obecni w czasopismach krajowych, publikując również po polsku. Niezbędne jest zatem znalezienie balansu, którego w naszej opinii, obecnie brakuje. Czasopisma polskojęzyczne są niedoszacowane w wymiarze punktowym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być tworzenie baz indeksujących czasopisma krajowe, które uwzględniałyby wspomniane wyżej kryteria.

C) W sprawie procedury oceny czasopism

Proces przyznawania punktów powinien zostać uspołeczniony. Ma on bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju poszczególnych dyscyplin, ale i instytucji badawczych oraz indywidualnych karier pracowników naukowych. Przyznawanie punktów czasopismom powinno odbywać się:

 • z zasadniczym udziałem Komitetów Polskiej Akademii Nauk; są one bowiem z jednej strony strażnikami jakości prac badawczych, a z drugiej, jako wyłonione w wyborach powszechnych, reprezentują swoje środowiska naukowe, a ponadto jest to wymóg prawny (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk – Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm. = ocena wydawnictw naukowych należy do ustawowych kompetencji Komitetów Naukowych PAN),
 • a także z udziałem reprezentantów stowarzyszeń naukowych, strażników dorobku naukowego i rozwoju swych dyscyplin.

Postulujemy, aby Komitety PAN oraz towarzystwa naukowe:

 • zgłaszały kandydatów do powoływanych przez Ministra zespołów oceniających,
 • miały prawo do weryfikacji wstępnych wyników oceny czasopism,
 • uczestniczyły w procedurach odwoławczych.

5.      Stanowisko Komitetu w sprawie punktacji czasopism naukowych z jego obszaru działania

Wśród czasopism uznanych przez środowisko nauk o pracy i polityki społecznej za kluczowe dla obszaru jego działalności, a niektórych zagrożonych jednocześnie przerwaniem ciągłości wydawniczej znajdują się:

1.      A) czasopisma, które z powodu swojego formalnoprawnego statusu nie podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW,

2.      B) czasopisma niepoddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW z powodu niespełnienia warunków formalnych wynikających z problemów z ich finansowaniem przez jednostki finansujące,

3.      C) czasopisma poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie wpisane na listę ministerialną,

4.      D) czasopisma, które podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW i nie uzyskały wyższej liczby punktów niż 20.

5.      Wśród czasopism, które z powodu swojego formalnoprawnego statusu nie podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, znalazły się czasopisma kluczowe dla nauk o pracy i polityce społecznej. Przykładowo dwa takie pisma zostały opisane poniżej.

 Miesięcznik „Polityka Społeczna”

Czasopismo ukazuje się od ponad 45 lat. Właścicielem tytułu oraz podmiotem finansującym czasopismo jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaś wydawcą Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Czasopismo nie uczestniczyło w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ponieważ miało trwałe finansowanie ze strony ministerstwa – MRiPS. W konsekwencji zgodnie z Komunikatem MNiSzW z dnia 31 lipca 2019 r. nie zostało uwzględnione w wykazie czasopism posiadających więcej niż 5 punktów.

Publikowane artykuły zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i reprezentujące takie dyscypliny jak: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki prawne. Listę dyscyplin należy rozszerzyć o pedagogikę i zarzadzanie.

Miesięcznik „Polityka Społeczna” jest najstarszym czasopismem środowiska polityków społecznych i ekonomistów rynku pracy o ugruntowanej wysokiej renomie. Integruje środowisko naukowe oraz praktyków działań społecznych. Pełni także funkcje wyjaśniające i promujące rozmaite programy polityki społecznej wśród policy makers. Przez wiele lat artykuły publikowane w miesięczniku były też wykorzystywane jako teksty źródłowe użyteczne w dydaktyce.

W pewnym zakresie pismo publikuje teksty autorów z zagranicy, ale przede wszystkim w języku polskim. Jest jedynym polskojęzycznym czasopismem poświęconym polityce społecznej w kraju. Tym niemniej przynajmniej raz w roku publikowany jest anglojęzyczny numer pisma, pozwalający na wgląd badaczy zagranicznych w polskie sprawy prezentowane profesjonalnie i z wykorzystaniem warsztatu naukowego na wysokim poziomie naukowym.

W ostatnich latach były to, na przykład, numery poświęcone dyskusji dotyczących programu 500+, w 2019 r. – dziejom polskiej polityki społeczne na przestrzeni ostatnich stu lat, zaś w minionym 2020 r. – zmianom charakteru pracy i form zatrudnienia obecnie i w przyszłości.

Doświadczenia minionych dwóch lat dowodzą, że publikowanie artykułów naukowych w miesięczniku, który we wcześniejszych rankingach polskich czasopism naukowych lokował się w górnym przedziale czasopism z tzw. listy B (12 pkt.), obecnie nie znajduje dostatecznej uwagi potencjalnych autorów, którzy w indywidualnych strategiach uznają publikowanie teksów w „Polityce Społecznej” za „nieopłacalne”.

W praktyce redakcyjnej pismo spełnia wymogi określone dla czasopisma naukowego. Teksty przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji (double-blind review). Redakcja, recenzenci i autorzy przestrzegają zasad etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Członkami Rady Programowej są m.in. naukowcy z europejskich ośrodków akademickich i badawczych. Pismo jest indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus, PBN i POL-index. Czasopismo uczestniczy obecnie w procesie ewaluacji SCOPUS.

Środowiskowa renoma pisma, grono wiernych pismu autorów i starania redakcji o dobre teksty pozwoliły miesięcznikowi „Polityka Społeczna” przetrwać rok 2020. Istnieje jednak obawa, że – bez przyznania czasopismu co najmniej takiej liczby punktów, jakie otrzymywały czasopisma naukowe włączone do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” nie pozwoli na powtórzenie sukcesu minionego roku w roku nadchodzącym, jeśli w ogóle będzie możliwe utrzymanie jego ciągłości. To musiałoby oznaczać zniknięcie miesięcznika z najdłuższą tradycją analizowania i wspierania polskiej polityki społecznej.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy, wielodyscyplinarność i szeroki zakres oddziaływania czasopisma, a także istotną funkcję dydaktyczną, postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Polityka Społeczna” uzyskała 40 punktów.

 Kwartalnik „Rynek Pracy”

Czasopismo istnieje od ponad 20 lat. Zaliczane jest do dziedziny nauk społecznych, a w szczególności do dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawnenauki socjologiczne oraz psychologia.

Wydawcą czasopisma jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a właścicielem tytułu i jednocześnie podmiotem finansującym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań, dociekań teoretycznych i doświadczeń praktycznych. Toczy się dyskusja i spory na tematy związane z pracą i funkcjonowaniem rynku pracy. Artykuły publikowane są głównie w j. polskim, z tytułami artykułów, podsumowaniem i słowami kluczowymi w języku angielskim.

Pismo adresowane jest zarówno do środowiska naukowego, jak i do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, rządowej i samorządowej administracji publicznej oraz innych partnerów społecznych. Wyniki badań naukowych znajdują swe praktyczne zastosowanie w działalności tych instytucji. Dzięki tremu czasopismo pełni istotną funkcję informacyjną oraz edukacyjną także wobec grup odbiorców działających w praktyce.

W swej praktyce redakcyjnej spełnia wymogi określone dla czasopisma naukowego: teksty podlegają podwójnie ślepej recenzji naukowej (double-blind review), oraz wewryfikacji statystycznej. Redakcja i autorzy przestrzegają również zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Czasopismo nie zostało zamieszczone na liście MNiSZW z powodu finasowania przez inne ministerstwo, co spowodowało, że tytuł nie ubiegał się o wsparcie dla czasopism naukowych.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy oraz szeroki zakres oddziaływania czasopisma uważamy, że czasopismo powinno otrzymać 20 punktów.

 Poniżej tytułem przykładu zaprezentowano czasopismoktóre nie zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW z powodu niespełnienia warunków formalnych wynikających z problemów z jego finansowaniem przez jednostkę finansującą. Jest to ważny periodyk dla środowiska naukowego związanego z naukami o pracy i polityce społecznej.

 Półrocznik „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”

Czasopismo ukazuje się od 2012 r. Jego wydawcą i podmiotem finansującym jest Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). Publikowane artykuły zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i reprezentują dyscypliny: nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne.

W czasopiśmie publikowane są bardzo dobre merytorycznie artykuły, których autorami są wybitni eksperci z zakresu zabezpieczenia społecznego z kraju i z zagranicy, a także doktoranci, dla których jest to jedyna możliwość publikacji. Pismo powstało z inicjatywy studentów, magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a także uczonych, którzy uznali, że nadszedł czas na renesans kompleksowego podjęcia problematyki zabezpieczenia społecznego. Należy podkreślić, że inicjatywa ta jest wyrazem aktywności akademickiej młodych osób, wspartych doświadczeniem uczonych starszych stażem i tytułem naukowym. Jest to płaszczyzna zdobywania wyższego poziomu warsztatu naukowego i sposobu prezentacji swojej wiedzy na zewnątrz przez osoby młode, rozpoczynające swoją przygodę z tematyką zabezpieczenia społecznego. To bardzo ważny aspekt w wychowywaniu kolejnego pokolenia pracowników nauki. Konieczne jest zatem systematyczne ukazywanie się pisma. 

Pismo obejmuje szeroki zakres tematyczny. Przyjmuje do publikacji artykuły w języku polskim i angielskim (publikuje również całe numery w języku angielskim) dotyczące zabezpieczenia społecznego analizowanego zarówno w aspektach prawnych, jak i społeczno-ekonomicznych odnoszących się do aktualnych zagadnień w tym zakresie, np. bieżących kwestii związanych z swobodą przepływu osób, delegowaniem pracowników i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a także działaniom podjętym w celu łagodzenia i przezwyciężenia skutków pandemii w kontekście polityki rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego (w języku angielskim).

Proces redagowania czasopisma jest dostosowany do dobrych praktyk edytorskich (podwójne ślepe recenzowanie artykułów, przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej według wytycznych COPE, streszczenia i tytuły w języku angielskim itp.). Członkami Rady Programowej i recenzentami są m.in. uznani eksperci w dziedzinie zabezpieczenia społecznego reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe (Belgia, Wielka Brytania, Francja, Węgry, Bułgaria).

Pismo nie zostało objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” głównie z powodu nie spełnienia wymogu zachowania częstotliwości swojego wydawania nieleżącego po stronie redakcji, tylko podmiotu finansującego.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy oraz zakres oddziaływania czasopisma, a także istotną funkcję dydaktyczną, postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” uzyskało 20 punktów.

 Jako przykładowe poniżej przedstawiono czasopismoktóre zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie zostało wpisane na listę ministerialną.

 Kwartalnik „Olsztyn Economic Journal”

Czasopismo powstało w 2006 r. jako półrocznik, a od 2016 r. funkcjonuje jako kwartalnik. Wydawcą czasopisma i właścicielem tytułu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego (UMM), zaś  podmiotem finansującym – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie obejmują zagadnienia z dziedziny nauk społecznych z zakresu takich dyscyplin, jak: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

Misją czasopisma jest upowszechnianie wyników najnowszych badań realizowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, szczególnie zorientowanych na regionalny i lokalny wymiar zagadnień ekonomicznych, rynku pracy i polityki społecznej. Czasopismo adresowane jest zarówno do pracowników naukowych i studentów, jak i do pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorców.

Proces wydawniczy cechuje dbałość o wysoką jakość publikowanych artykułów. Czasopismo respektuje powszechne standardy wydawnicze publikacji naukowych: stosowana jest podwójna ślepa recenzja naukowa (double-blind review process), przestrzegane są zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. spraw Etyki Publikacyjnej COPE. Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami ghostwriting oraz guest authorship.

Teksty artykułów publikowanych w czasopiśmie udostępniane są w wersji papierowej (nakład 90 sztuk) oraz online; dostępne na platformie czasopism UWM oraz w bazach indeksujących (m.in.: BazEkon, CEJSH, CEEOL, RePEc). Artykuły publikowane są także w wersji anglojęzycznej. Obecnie cytowania w bazie Web of Science Core Collection – 73, indeks Hirscha h = 4, cytowania w bazie Scopus – 59, indeks Hirscha h = 4, cytowania w Google Scholar – 287, indeks Hirscha h = 7

Czasopismo zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie znajduje się aktualnie na ministerialnej liście czasopism.

Autor artykułu za publikację w czasopiśmie otrzymuje 5 pkt. We wcześniejszym okresie pismo na liście ministerialnej (tzw. liście B) miało 13 pkt.

W 2019 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika_Index Copernicus Value_ (ICV) za rok 2019 = 100.00. Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 (https://journals. indexcopernicus.com/search/formjml).

Postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, kwartalnikowi „Olsztyn Economic Journal” przyznano 20 punktów.

Wśród czasopism, które podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW i nie uzyskały wyższej liczby punktów niż 20, a znajdują się w zakresie działalności Komitetu i są cenione w środowisku naukowym, przykładowo podajemy dwa tytuły.

Kwartalnik „Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues”

Czasopismo ukazuje się od 22 lat. Powstało z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, który pozostaje jego patronem naukowym. Kwartalnik wydawany jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo jest poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom polityki społecznej, państwa opiekuńczego i problemom społecznym. Jest czasopismem wielo- i interdyscyplinarnym, w którym ukazują się artykuły o polityce społecznej traktowanej także z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej, prawnej i innych. Tym niemniej zostało przypisane do jednej dyscypliny – nauk o polityce i administracji, mimo wielokrotnych odwołań od tej decyzji.

Od wielu lat stanowi ważne miejsce debaty naukowej dla środowiska naukowego. Głosy przedstawicieli dyscypliny publikowane były w części czasopisma „Forum.” Od wielu lat redakcja kwartalnika kładzie nacisk na rozwijanie na jego łamach aspektów metodologicznych i teoretycznych nauki o polityce społecznej.

Od 2019 r. czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim w związku z potrzebami jego umiędzynarodowienia. Jednak na życzenie autorów na stronie internetowej czasopisma zamieszczane są tłumaczenia artykułów na język polski. Zmianie tej towarzyszy silniejsze ukierunkowanie obecnej misji czasopisma na problematykę polityki społecznej w Polsce i szerzej – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach w „Problemach Polityki Społecznej” opublikowano prace szeroko rozpoznawanych badaczy z Czech, Słowacji, Litwy, Niemiec i innych krajów regionu. Dynamicznie wzrasta liczba cytowań czasopisma w bazie Scopus i Web of Science.

Prace redakcji wspomaga międzynarodowa rada doradcza, obejmująca czołowych reprezentantów dyscypliny z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL i BazEkon. Obecnie uczestniczy w procesie ewaluacji w ERIH+ i Scopus.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy czasopisma, jego wyraźny teoretyczno-metodologiczny profil i szeroki, międzynarodowy zakres oddziaływania, postulujemy, aby w nadchodzącej, nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Problemy Polityki Społecznej – Social Policy Issues” uzyskały 70 punktów.

 Dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Dwumiesięcznik (EISSN 2543–4411, ISSN 1641–0874) powstał w 1999 r. Od 2017 r. wersją pierwotną dwumiesięcznika jest wersja elektroniczna. W ciągu roku ukazuje się jeden numer w języku angielskim, pozostałe w języku polskim. W 2020 r. dwumiesięcznik był wydawany wyłącznie w języku angielskim, w 2021 r. nastąpi powrót do poprzedniej formuły edycji językowej.

Wydawcą i właścicielem tytułu czasopisma jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Podmiotem finansującym jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z partycypacją finansową autorów w kosztach przygotowania materiałów naukowych do publikacji. Dwumiesięcznik był objęty wsparciem finansowym w latach 2019–2020 w ramach I edycji konkursowej programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

W pracy redakcyjnej zarówno redakcja, jak i autorzy przestrzegają zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wszystkie teksty naukowe są poddane weryfikacji antyplagiatowej, a następnie podwójnie ślepej recenzji naukowej

Misją czasopisma jest służyć procesowi profesjonalizacji i humanizacji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) poprzez publikację artykułów o najnowszych trendach, dokonaniach teoretycznych i różnego rodzaju rozwiązaniach praktycznych w dziedzinie ZZL. Pismo przyczynia się do wypracowywania nowych koncepcji i metod, a także do weryfikacji już istniejących rozwiązań. Jest powszechnie szanowanym forum wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie ZZL oraz wiarygodnym promotorem krajowych i zagranicznych publikacji i inicjatyw, konkursów, programów i konferencji dotyczących rynku pracy, polityki zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi.

Czasopismo jest otwarte dla wszystkich, którym leży na sercu profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce z uwzględnieniem wpływu na jego kształt zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jest adresowane do naukowców – teoretyków oraz praktyków życia społeczno-gospodarczego, w szczególności do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Z uwagi na wydanie cyfrowe jego zasięg nie jest ograniczony nakładem wydawnictwa.

Dwumiesięcznik dostarcza także materiałów naukowych o najnowszych tendencjach w teorii i praktyce ZZL, przydatnych w dydaktyce. Współpracują z nim zarówno naukowcy-teoretycy, jak i menedżerowie-praktycy oraz doktoranci ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, pochodzących z uczelni publicznych, niepublicznych, reprezentujących praktykę gospodarczą (przedsiębiorstwa, urzędy państwowe i samorządowe).

Do czasu wprowadzenia przez MNiSzW rozporządzenia z 2019 r. w sprawie oceny czasopism naukowych dwumiesięcznik posiadał 13 punktów, a następnie uzyskał
20 punktów. Z uwagi na wysoki standard czasopisma i szeroki zakres jego odbioru, cytowania, także przez autorów zagranicznych, wnioskujemy o przyznanie dwumiesięcznikowi 40 punktów.

Szanowni Państwo,

właśnie ukazała się książka pt. "Praca i rynek pracy w perspektywie Gospodarki 4.0" pod red. naukową prof. Zenona Wiśniewskiego i prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej.

 

Okladka_monografii_pokonferencyjnej.png

Publikacja, zawierająca 32 autorskie teksty zebrane w pięciu rozdziałach dotyczących różnych aspektów procesów i zjawisk związanych z Gospodarką 4.0, jest rezultatem międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez nasz Komitet i Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży we wrześniu br.

 

MEDALE im. WACŁAWA SZUBERTA 2020

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie plenarne KNoPiPS PAN połączone z uroczystością nadania Medali im. Wacława Szuberta. Są to szczególne wyróżnienia Prezesa Polskiej Akademii Nauk, przyznawane naukowcom i praktykom za szczególne osiągniecia w obszarze pracy, polityki społecznej i zarządzania kapitałem ludzkim. 

Na podstawie wniosku Kapituły Medalu

zatwierdzonej przez Przewodniczącego Kapituły, prof. dr hab. Stanisława Filipowicza - Wiceprezesa PAN, 

za wybitne osiągnięcia dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej medalami wyróżnieni zostali członkowie naszego Komitetu

dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, Agata Zagórowska 

oraz 

prof. dr hab. Piotr Błędowski.

                                                                                         Serdecznie gratulujemy!