KONKURS NA PRACE ZGŁOSONE DO KONKURSU W 2021 R. ROZSTRZYGNIĘTY

 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, na podstawie wyników głosowania korespondencyjnego Zebranie Plenarne Komitetu zatwierdza, w drodze uchwały, wniosek Komisji Konkursowej z 14 czerwca 2021 r. dotyczący nagrodzenia i wyróżnienia na w Konkursie  w 2021 r. następujących prac:

  1. przyznanie czterech równorzędnych nagród publikacjom:
  • Segmentacja rynku pracy w Polsce, autorstwa Marka Bednarskiego, Łukasza Arendta, Wojciecha Grabowskiego i Iwony Kukulak-Dolaty;
  • Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania-identyfikacja-oddziaływanie na lokalny rynek pracy, autorstwa Łukasza Kozara;
  • pt. Polityka rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej Niemiec, autorstwa Michała Moszyńskiego i Zenona Wiśniewskiego;
  • Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, autorstwa Jerzego Wratnego.
  1. przyznanie wyróżnienia:

za pracę pt. Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej, autorstwa Anny Rogozińskiej-Pawełczyk.

 

                                                                                                             Laureatom serdecznie gratulujemy!


Zapraszamy

do nadsyłania zgłoszeń do konkursu na najlepsze prace o charakterze naukowo- badawczym i dydaktycznym w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarzadzania kapitałem ludzkim

 

 Komisja Konkursu KNoPiPS PAN na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym (podręczniki, materiały edukacyjne) w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarządzania kapitałem ludzkim ogłasza kolejny konkurs, na który można zgłaszać publikacje wydane w 2020 r. 

Prace na konkurs, z załączonym pismem rekomendującym od osób uprawnionych do nadsyłania zgłoszeń (par. 7 ust. 4 Regulaminu) powinny być przekazane w 2 egzemplarzachz recenzjami, jakim praca była wcześniej poddana oraz z elektronicznym zapisem publikacji w formacie pdf na płycie CD  lub w pliku przesłanym na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z opisem pozwalającym jednoznacznie przypisać wersję elektroniczną do identycznej publikacji drukowanej. W przypadku publikacji Open Access wystarczy w zgłoszeniu podać adres dostępu do publikacji w Internecie.

Nadesłane prace i informacje podlegają ochronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystane zostaną wyłącznie w procedurze konkursu zgodnie z celem, w jakim są przekazane. 

Autorzy, którzy chcą, aby po zakończeniu konkursu prace w formie drukowanej zostały im zwrócone, powinny tę informację przekazać Komisji Konkursowej w chwili zgłoszenia do konkursu i podać adres, na który prace należy odesłać.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do 31 marca 2021 r. na adres Komitetu