CZŁONKOWIE KOMITETU

W KADENCJI 2020-2023

dr hab. Łukasz ARENDT 

prof. dr hab. Julian AULEYTNER

dr hab. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA, prof. IPiSS

dr hab. ks Janusz BALICKI, prof. UKSW

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI - zastępca przewodniczącej

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI

dr Elżbieta BOJANOWSKA 

prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA- członek Honorowy Komitetu

Marzena BRAUHOFF

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

dr Dorota GŁOGOSZ

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie - zastępca przewodniczącej      

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

dr Paweł KALETA

dr hab. Marcin KAWIŃSKI

dr hab. Wiesław KOCZUR, prof. UE

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr Lucyna MACHOL-ZAJDA

dr hab. inż. Dominika MALCHAR-MICHALSKA, prof. UO

dr hab. Piotr MICHOŃ, prof. UEP

dr hab. Alicja MIŚ, prof. UEK

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM

prof. dr hab. Krzysztof  PIĄTEK (od 2022 r.)

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ- Honorowy Przewodniczący Komitetu 

dr hab. Andrzej RĄCZASZEK, prof. UE

dr hab. Cecylia SADOWSKA-SNARSKA, profesor PWSIiP

prof. dr hab. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Tadeusz SZUMLICZ

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Bogusława Elżbieta URBANIAK

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA - przewodnicząca

dr hab. Justyna WIKTOROWICZ, prof. UŁ

prof. dr hab. Zenon Andrzej WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab. Jan WOJTYŁA

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. UO

dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI, prof. UW

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI