prof Miroslaw Ksiezopolski 02 net

                                                                   Z ogromnym smutkiem informujemu, że

                            17 kwietnia 2024 r., w wieku 71 lat

                                    zmarł

                                        prof. dr hab. Mirosław Księżopolski,   

całe życie zawodowe związany

Uniwersytetem Warszawskim,

polityk społeczny,

wieloletni członek naszego Komitetu.

Profesor Mirosław Księżopolski zapisał się w naszej pamięci jako dociekliwy, wrażliwy badacz i analityk szeroko rozumianej polityki społecznej i jej uwarunkowań.

Bogaty dorobek publikacyjny Profesora Księżopolskiego dotyczy przede wszystkim porównawczej polityki społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Powszechnie znane i popularne są Jego prace dotyczące modeli polityki społecznej funkcjonujących w krajach rozwiniętych oraz identyfikacji kluczowych wyzwań, jakie przed tą polityką wyrastają.

Profesor był też doskonałym, rzeczowym i cierpliwym dydaktykiem.

Pozostanie w naszej pamięci jako mądry, tolerancyjny, rozważny i niezwykle skromny człowiek.

                                                                                                           Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Profesor Zenon Wiśniewski Honorowym Przewodniczącym

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 

                    Profesor Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Powołanie zostało wręczone Profesorowi w dniu 8 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu plenarnym nowo wybranego Komitetu.

Honorowym przewodniczącym może zostać osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego Komitetu, posiada zasługi dla jego rozwoju i wniosła istotny wkład do nauk o pracy i polityce społecznej. Profesor Wiśniewski jest drugim, po Profesorze Antonim Rajkiewiczu, honorowym przewodniczącym naszego Komitetu. Godność ta przysługuje dożywotnio.

Prof. Zenon Wiśniewski ukończył studia ekonomiczne na UMK. Na tej uczelni przeszedł szczeble kariery zawodowej od asystenta stażysty pokierownika katedry i prodziekana ds. współpracy z zagranicą. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymałprof_Zenon_Wiśniewski3.jpg  w 1999 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany przez ministra edukacji narodowej w 2001 r. 

Jest autorem ponad 250 prac naukowych z zakresu rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Liczne jego opracowania zostały opublikowane w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Wyrazem uznania dla jego prac naukowych jest przyznany Profesorowi przez Prezesa PAN Medal im. Wacława Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

Profesor Zenon Wiśniewski uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów, w tym Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji Commerzbanku, NATO Democratic Institutions Fellowship, Phare-COST, Phare-ACE i Dekaban-Liddle Foundation. Prowadził badania w znanych ośrodkach europejskich: Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnego Urzędu Pracy (IAB) w Norymberdze, Centrum Naukowym Badań Społecznych (Wissenschatszentrum für Sozialforschung - WZB) w Berlinie, na uniwersytetach niemieckich, a także angielskich w Glasgow, Manchester, Warwick i Leicester. Wykładał także na Uniwersytecie w Monachium.

Kierował 15 europejskimi i krajowymi projektami badawczymi. Wraz ze swoimi współpracownikami uczestniczył między innymi w dwóch projektach w ramach V Programu Ramowego, wspólnie z naukowcami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Niderlandów, Danii i Belgii. Na podstawie projektów badawczych, pod opieką Prof. Wiśniewskiego 17 osób przygotowało dysertacje na stopień doktora nauk ekonomicznych.

Dzięki Jego długoletniej współpracy z Instytutem Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnej Agencji Pracy (IAB) w Norymberdze UMK podpisał z tą instytucją w 2020 roku Agreement on Provision Room Remote Desktop Access. W ramach zawartego porozumienia Instytut udostępnia bezpłatnie naukowcom z całej Polski potrzebne do badań dane mikroekonomiczne IAB. UMK - jako pierwszy ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej - dołączył w ten sposób do 10 renomowanych uczelni na świecie (do 7 ośrodków z USA oraz po jednym z Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii) mających dostęp do tej bazy danych

Profesor Zenon Wiśniewski nie stroni od wyzwań i nie uchyla się od podejmowania obowiązków na rzecz różnych instytucji i lokalnej społeczności. W uznaniu zasług na tym polu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odznaczył Profesora Medalami Pro Publico Bono i Primus in Agendo. Obecnie Profesor Wiśniewski reprezentuje KNoPiPS PAN w Radzie Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełni obowiązki przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Miasta Torunia.


ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ KADENCJĘ PRACY KOMITETU
     W dniu 8 kwietnia 2024 r. w siedzibie Polskiej Akademi Nauk w Warszawie (PKiN) wiceprzewodnicząca Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, wręczyła nominacje członkom Komitetu wybranym na kadencję 2024-2028.
Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia nominacji dla prof. dr. hab. Zenona Wiśniewskiego (UMK w Toruniu), który został Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. 
   
Zgromadzeni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącą KNoPiPS PAN, którą po raz drugi z kolei została prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Uniwersytet Warszawski)
   
W wyniku głosowań wybrano także zastępców przewodniczacej: prof. Mirosława Grewińskiego (Uczelnia Korczaka) oraz prof. Wiesława Koczura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
 
  Członkami prezydium Komitetu zostali wybrani: prof. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. Aleksy Pocztowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. Agata Zagórowska (Uniwersytet Opolski).
     
   Zebranie plenarne dokonało też wyboru specjalistów, którzy uzupełnili skład Komitetu. Są to prof. Jacek Męcina (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Cecylia Sadowska-Snarska (Akademia Łomżyńska).     
    
Wszystkim członkom KNoPiPS serdecznie gratulujemy nominacji.
Życzymy owocnej i dającej satysfakcję pracy na rzecz reprezentowanego środowiska.