Medal im. prof. Wacława Szuberta

 

 

  

Medal, przyznawany od 1999 r. do 2015 r. przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a od 2016 r. przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, nadawany jest

                                    za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej

                                                       oraz za osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach.

 Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu przysługuje:

  • radom wydziałów szkół wyższych i placówek naukowych,
  • poszczególnym komitetom Polskiej Akademii Nauk,
  • członkom Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.

 

Wnioski należy składać do 31 października każdego roku na adres Komitetu.