Polecamy najnowsze publikacje członków naszego Komitetu

  • Mirosław Grewiński (2021), Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszlości, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA
  • Janusz Balicki (2021), Obrona "chrześcijańskiej Europy" przed "inwazją islamu"? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w UE, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW
  • Gertruda Uścińska (2021), Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa, C.H.Beck
  • Mirosław Grewiński, Gilberto Marzano, Marek Kawa, Joanna Lizut (2021), Towards changes of labor market, skills and competences ), Warszawa, DW Elipsa - monografia pod patronatem merytorycznym KNoPiPS PAN
  • Marek Bed­narski, Łukasz Arendt, Woj­ciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata (2020), Segmentacja Rynku pracy w Polsce,  Wyd. IPiSS, Warszawa  - praca nagrodzona w Konkursie KNoPiPS na najlepsze publikacje naukowo-badawcze z obszaru pracy, polityki społecznej i zzl opublikowane w 2020 roku
  • Alicja Miś (red.), (2020), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach. Architektura systemu,  Wolters Kluwer, Warszawa
  • Aleksy Pocztowski, Urban Pauli, Alicja Miś, (2021), Talent Management in Small and Medium Enterprises. Context, Practices and Outcomes, Routledge Focus, New York 
  • Gertruda Uścińska, (2020), Changing Work Patterns' Impact on Social Security in Europe, w: F. Marchold, U. Becker, E. Eichanhofer i in. (ed.), Arbeits- und Sozialrecht für Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden -Baden, ss. 769-778.      

 

Inne publikacje warte polecenia

 

Wydawnictwo Edward Elgar Publishing rozpoczęło publikowanie nowej serii naukowych opracowań New Horizons in Social Policy Series.  w której znajdziemy opracowania dotyczące  aktualnych problemów i debaty toczących się w międzynarodowej polityce społecznej, zachęcające do krytycznego, innowacyjnego ich analizowania oraz skłaniającego do refleksji w podejściu do zrozumienia i wyjaśnienia aktualnych trendów i zmian w tym obszarze.

Jak pisze wydawca, książki z serii "Nowe horyzonty w polityce społecznej" kładą nacisk na oryginalny wkład  w tę politykę zarówno uznanych, jak i jeszcze nieznanych szeroko naukowców z różnych dziedzin. Są lekturą niezbędną do tego, by być na bieżąco z najnowszymi badaniami i osiągnięciami polityki społecznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydawnictwa (https://www.e-elgar.com/shop/gbp/book-series/social-policy-and-sociology/new-horizons-in-social-policy-series.html)