Z.Wisniewski  ZENON WIŚNIEWSKI jest profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  i aktualnym Przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

  Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (1968–1972) i uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 1980 roku, habilitował się w 1994 roku na UMK. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1999 roku.

 Opublikował ponad 200 prac naukowych; 50 jego opracowań wydanych zostało w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest on także redaktorem naukowym 27 książek.

 Profesor Wiśniewski jest znany ze swoich analiz dotyczących rynku pracy, w szczególności deregulacji rynków pracy w krajach Unii Europejskiej i aktywnej polityki rynku pracy. Przez długi okres specjalizował się w badaniach nad efektywnością polityki rynku pracy skupiając się na jej systematycznej ewaluacji i wprowadzeniu procedury profilowania bezrobotnych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach. Znaczący wkład jego zespołu badawczego do badań nad efektywnością polityki rynku pracy w Polsce polega nie tylko na określeniu efektów zatrudnieniowych podstawowych programów rynku pracy, ale także na szerokiej aplikacji i   rozpowszechnieniu metody score matching, która ma fundamentalne znaczenie w szacowaniu efektów przyczynowych w tego typu badaniach.

 Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów na pobyty badawcze w niemieckich uniwersytetach, Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa (IAB) Federalnego Urzędu Pracy w Norymberdze oraz Centrum Badań Społecznych (WZB) w Berlinie. Przebywał także w charakterze visiting researcher na Uniwersytecie w Glasgow i jako visiting profesor na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. Wspierany był przez Fundację Aleksandra Humboldta, Fundację Commerzbanku, NATO Democratic Institutions Fellowship oraz program Unii Europejskiej Phare-COST i ACE, a także przez Dekaban Lidle-Foundation. Kierował dużymi zespołami międzynarodowymi w ramach programu edukacyjnego Tempus, jak również krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Zdobył duże doświadczenie w realizacji Ramowych Programów Badawczych Unii Europejskiej i projektów badawczych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, których rezultaty zostały wysoko ocenione przez zleceniodawców.