KADENCJA 2012-2015

Przewodniczący:

prof. dr hab. Józef ORCZYK

Członkowie honorowi :

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA,
prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

Członkowie Prezydium:

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI
prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ
prof. dr hab. Zdzisław PISZ
prof. dr hab. Jan WOJTYŁA
prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY
dr Lucyna MACHOL-ZAJDA