Presidium of the Comettee

2020-2023

President of The Committee:

Prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

Honorary Members:

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - The Honorary President
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Vice Presidents: 

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI,
dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie

Members:

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM w Olsztynie

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI