KADENCJA 2016-2019

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

Członkowie honorowi :

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. dr hab. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA,
prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

członkowie:

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Elżbieta KRYŃSKA

prof. dr hab. Józef ORCZYK

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY


dr Dorota GŁOGOSZ (SEKRETARZ)