KADENCJA 2020-2023

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

Członkowie honorowi :

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - honorowy przewodniczący (zm. w 2021 r.)
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI,
dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie

Członkowie Prezydium Komitetu:

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM w Olsztynie

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI