Members of the Committee on Labour and Social Policy Sciences

2020-2023 

  

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA - President of The Committee 

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI - Vice President of The Committee 

dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie - Vice President of The Committee 

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - Honorary President of The Comittee 

prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA- Honorary Member of The Comettee

dr hab. Łukasz ARENDT 

prof. dr hab. Julian AULEYTNER

dr hab. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA, prof. IPiSS

dr hab. ks Janusz BALICKI, prof. UKSW

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSK

dr Elżbieta BOJANOWSKA 

Marzena BRAUCHOFF

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

dr Dorota GŁOGOSZ

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

dr Paweł KALETA

dr hab. Marcin KAWIŃSKI

dr hab. Wiesław KOCZUR, prof. UE

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr Lucyna MACHOL-ZAJDA

dr hab. inż. Dominika MALCHAR-MICHALSKA, prof. UO

dr hab. Piotr MICHOŃ, prof. UEP

dr hab. Alicja MIŚ, prof. UEK

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM

prof. dr hab. Krzysztof PIĄTEK 

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

dr hab. Andrzej RĄCZASZEK, prof. UE

dr hab. Cecylia SADOWSKA-SNARSKA, profesor PWSIiP

prof. dr hab. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Tadeusz SZUMLICZ

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Bogusława Elżbieta URBANIAK

dr hab. Justyna WIKTOROWICZ, prof. UŁ

prof. dr hab. Zenon Andrzej WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab. Jan WOJTYŁA

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. UO

dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI, prof. UW

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI