Posiedzenia plenarne 2020-24

Pierwsze posiedzenie plenarne KNoPiPS w kadencji 2020-2024

     W dniu 14 maja 2020 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, zwołane przez dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, prof. dr hab. Andrzeja Buko.

     W trakcie posiedzenia dokonano w trybie on-line wyboru przewodniczącego elekta, wiceprzewodniczących oraz członków prezydium Komitetu.

    Prof. A. Buko pogratulował nowym władzom Komitetu i przekazał informacje o zadaniach do wykonania w najbliższym czasie (plan pracy, regulamin Komitetu, strona internetowa).

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.