UWAGA!

Do dnia 31 marca można zgłaszać prace naukowo-badawcze oraz dydaktyczne (podręczniki)

opublikowane w 2017 roku

 na konkurs KNoPiPS PAN.

Regulamin zamieszczony jest w zakładce "Konkurs".

Zapraszamy,

 

 

 

 

 

 

21 marca 2017 r. odbyło się

połączone posiedzenie plenarne

Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Komitetu Nauk  Demograficznych  PAN.

 

20170321 110441 2

Obrady zostały zorganizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie członków Komitetów zaprosił JM Rektor UEP Pan Prof. dr hab. Maciej Żukowski.

 20170321 110641 2Na rozpoczynających spotkanie oddzielnych posiedzeniach Komitetów omówiono bieżące sprawy związane z ich funkcjonowaniem.

Przewodniczący KNoPiPS, prof. Zenon Wiśniewski przedstawił plan pracy na 2017 r. Plan został zaakceptowany przez wszystkich członków Komitetu obecnych na posiedzeniu. 

Prof. Wiśniewski omówił też dotychczasowy przebieg Konkursu KNoPiPS na najlepsze prace naukowe i podręczniki z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Zachęcał członków Komitetu do zgłaszania kolejnych prac i popularyzowania Konkursu na uczelniach i w instytutach badawczych. 

Wspólna część posiedzenia Komitetów, zgodnie z praktykowanym od lat zwyczajem, miała charakter merytoryczny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Tematem wystąpień były „Międzypokoleniowe relacje z  perspektywy  ekonomicznej -  ich pomiar i potencjalne zmiany” Referaty wprowadzające do dyskusji, na podstawie własnych badań wygłosili dr Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr Paweł Strzelecki (SGH). Komentarz do referatu przedstawiła prof. dr hab. Elżbieta Gołata (UEP).

20170321 111812 220170321 114924 2

Obydwa wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania i były punktem wyjścia do ożywionej dyskusji zarówno o procesach demograficznych, jak i ich społecznych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach.

Serdecznie podziękowania za doskonałą organizację spotkania, za gościnność i doskonałą atmosferę składamy JM Rektorowi UEP Prof. dr. hab. Maciejowi Żukowskiemu oraz – za Jego pośrednictwem – wszystkim pracowników UEP zaangażowanym w przygotowanie naszego posiedzenia.