ROK 2015
 
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz,
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
na posiedzeniu Plenarnymw dniu 22 października 2015 r.
odznaczona została Medalem im. W. Szuberta
 
Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
na wspólnym posiedzeniu KND i RRL
z udziałem członków KNoPiPS PAN
w dniu 29.01.2015 roku
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Polskiej Akademii Nauk
oraz medalem"Pro Masovia"
  
 
R0K 2014
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
na posiedzeniu Plenarnym w dniu 4 grudnia 2014 r.
odznaczona została Medalem im. W. Szuberta
 
R0K 2011
 
 
Prof. dr hab. Józef Orczyk
Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
w dniu 21 grudnia 2011 r.
na posiedzeniu Rady Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
otrzymał Nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki
 
Prof. dr hab. Juliusz Gardawski
członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego