Zapraszamy

do nadsyłania zgłoszeń do konkursu na najlepsze prace o charakterze naukowo- badawczym i dydaktycznym w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarzadzania kapitałem ludzkim

 

 Komisja Konkursu KNoPiPS PAN na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym (podręczniki, materiały edukacyjne) w dziedzinie: pracy, polityki społecznej i zarządzania kapitałem ludzkim ogłasza kolejny konkurs, na który można zgłaszać publikacje wydane w 2020 r. 

Prace na konkurs, z załączonym pismem rekomendującym od osób uprawnionych do nadsyłania zgłoszeń (par. 7 ust. 4 Regulaminu) powinny być przekazane w 2 egzemplarzachz recenzjami, jakim praca była wcześniej poddana oraz z elektronicznym zapisem publikacji w formacie pdf na płycie CD  lub w pliku przesłanym na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z opisem pozwalającym jednoznacznie przypisać wersję elektroniczną do identycznej publikacji drukowanej. W przypadku publikacji Open Access wystarczy w zgłoszeniu podać adres dostępu do publikacji w Internecie.

Nadesłane prace i informacje podlegają ochronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystane zostaną wyłącznie w procedurze konkursu zgodnie z celem, w jakim są przekazane. 

Autorzy, którzy chcą, aby po zakończeniu konkursu prace w formie drukowanej zostały im zwrócone, powinny tę informację przekazać Komisji Konkursowej w chwili zgłoszenia do konkursu i podać adres, na który prace należy odesłać.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do 31 marca 2021 r. na adres Komitetu