Spis treści

 

ROK 2011 

 Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego" - 23–25 maja 2011 r. Ustroń - organizatorzy : KNoPiPS PAN, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa/

* Sprawozdanie merytoryczne z konferencji zostało opublikowane w Polityce Społecznej
Publikacja przedstawiająca treść i dorobek konferencji zostanie opublikowana w 2012 r.