Spis treści

 

ROK 2013

 26-27 września 2013 r. Olsztyn

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji” /brak wsparcia finansowego ze strony PAN/

13 – 15 czerwca 2013; Spała - XXXI Konferencja Polityków Społecznych pt. Spójność społeczna w wymiarze regionalnym. Perspektywa 2013-2020.

Konferencja jest kolejną z cyklu spotkań polityków społecznych zainicjowanych w latach 70. XX wieku. Stanowi kontynuację konferencji organizowanych w ostatnim okresie w Ustroniu Śląskim przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Więcej informacji:  http://xxxikonferencja.pl

21-23 maja 2013 r.; Supraśl konferencja pt. Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne.