Spis treści

 

  CZŁONKOWIE KOMITETU

W KADENCJI 2020-2024

 

dr hab. Łukasz ARENDT 

prof. dr hab. Julian AULEYTNER

dr hab. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA, prof. IPiSS

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKi

prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA- członek Honorowy Komitetu

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie      

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

dr hab. Wiesław KOCZUR, prof. UE

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr hab. Piotr MICHOŃ, prof. UEP

dr hab. Alicja MIŚ, prof. UEK

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ- Honorowy Przewodniczący Komitetu

dr hab. Andrzej RĄCZASZEK, prof. UE

dr hab. Cecylia SADOWSKA-SNARSKA, profesor PWSIiP

prof. dr hab. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Tadeusz SZUMLICZ

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Bogusława Elżbieta URBANIAK

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

prof. dr hab. Zenon Andrzej WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. UO

dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI, prof. UW

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI