Spis treści

 

  CZŁONKOWIE KOMITETU

W KADENCJI 2020-2023

 

dr hab. Łukasz ARENDT 

prof. dr hab. Julian AULEYTNER

dr hab. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA, prof. IPiSS

dr hab. ks Janusz BALICKI, prof. UKSW

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI - zastępca przewodniczącej

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI

dr Elżbieta BOJANOWSKA 

prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA- członek Honorowy Komitetu

Marzena BRAUCHOFF

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

dr Dorota GŁOGOSZ

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

dr hab. Mirosław GREWIŃSKI, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie - zastępca przewodniczącej      

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

dr Paweł KALETA

dr hab. Marcin KAWIŃSKI

dr hab. Wiesław KOCZUR, prof. UE

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr Lucyna MACHOL-ZAJDA

dr hab. inż. Dominika MALCHAR-MICHALSKA, prof. UO

dr hab. Piotr MICHOŃ, prof. UEP

dr hab. Alicja MIŚ, prof. UEK

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ- Honorowy Przewodniczący Komitetu

dr hab. Andrzej RĄCZASZEK, prof. UE

dr hab. Cecylia SADOWSKA-SNARSKA, profesor PWSIiP

prof. dr hab. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Tadeusz SZUMLICZ

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

prof. dr hab. Bogusława Elżbieta URBANIAK

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA - przewodnicząca

dr hab. Justyna WIKTOROWICZ, prof. UŁ

prof. dr hab. Zenon Andrzej WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab. Jan WOJTYŁA

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. UO

dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI, prof. UW

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI

 


 

 KADENCJA 2016-2019

 

dr hab., prof. Bożenna BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI

dr hab., prof. Maciej DUSZCZYK

dr hab., prof. Kazimierz W. FRIESKE

prof. dr hab. Małgorzata GABLETA

prof. dr hab. Juliusz GARDAWSKI

dr  Dorota GŁOGOSZ

prof. dr hab. Stanisława GOLINOWSKA

dr hab., prof. Wiesław GOLNAU

prof. dr hab. Józefina HRYNKIEWICZ

prof. dr hab. Zdzisława JANOWSKA

prof. dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Mieczysław KABAJ

prof. dr hab. Irena KOTOWSKA

prof. dr hab. Elżbieta KRYŃSKA

prof. dr hab. Mirosław KSIĘŻOPOLSKI

prof. dr hab. Adam KURZYNOWSKI

prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI

dr Lucyna MACHOL-ZAJDA

dr hab., prof. Alicja MIŚ

prof. dr hab. Józef ORCZYK

dr hab., prof. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA

prof. dr hab. Krzysztof PIĄTEK

prof. dr hab. Zdzisław PISZ

prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

dr hab., prof. Andrzej RĄCZASZEK

prof. dr hab. Andrzej RYCHARD

dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA

dr hab., prof. Barbara SZATUR-JAWORSKA

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

dr hab. prof. Bogusława URBANIAK

prof. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Janusz WITKOWSKI

dr hab., prof. Jan WOJTYŁA

prof. dr hab. Jerzy WRATNY

dr hab. prof. Agata ZAGÓROWSKA

dr hab., prof. Cezary ŻOŁĘDOWSKI

prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI

 


 KADENCJA 2012-2015

prof. dr hab.  Julian AULEYTNER

 dr hab., prof. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab.  Marek BEDNARSK

prof. dr hab.  Piotr BŁĘDOWSKI

 prof. dr hab.  Stanisława BORKOWSKA

 ks. prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI

 prof. dr hab.  Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA

 prof. dr hab.  Kazimierz W. FRIESKE

 prof. dr hab.  Małgorzata GABLETA

 prof. dr hab.  Juliusz GARDAWSKI

 prof. dr hab.  Stanisława GOLINOWSKA

 prof. dr hab.  Jerzy HAUSNER

 prof. dr hab.  Zdzisława JANOWSKA

 prof. dr hab.  Marta JUCHNOWICZ

 prof. dr hab.  Mieczysław KABAJ

 prof. dr hab.  Irena KOTOWSKA

 prof. dr hab.  Elżbieta KRYŃSKA

 prof. dr hab.  Mirosław KSIĘŻOPOLSKI

 prof. dr hab.  Adam KURZYNOWSKI

 prof. dr hab.  Eugeniusz KWIATKOWSKI

 dr  Lucyna MACHOL-ZAJDA

 dr hab., prof.  Alicja MIŚ

 prof. dr hab.   Zofia MORECKA

 prof. dr hab.   Józef ORCZYK

 dr hab., prof.  Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA

 prof. dr hab.   Sławomir PARTYCKI

 prof. dr hab.   Zdzisław PISZ

 prof. dr hab.   Aleksy POCZTOWSKI

 prof. dr hab.   Antoni RAJKIEWICZ

 prof. dr hab.   Robert RAUZIŃSKI

 dr hab., prof.  Andrzej RĄCZASZEK

 dr hab.  Barbara RYSZ-KOWALCZYK

 prof. dr hab. Zdzisław SADOWSKI

 dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA

 dr hab., prof. Barbara SZATUR-JAWORSKA

 prof. dr hab.  Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

 dr hab., prof. Bogusława URBANIAK

 prof. dr hab.  Gertruda UŚCIŃSKA

 prof. dr hab.  Zenon WIŚNIEWSKI

 prof. dr hab.  Janusz WITKOWSKI

 dr hab., prof. Jan WOJTYŁA

 prof. dr hab.  Jerzy WRATNY

 dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI

 prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI