Spis treści

 KADENCJA 2012-2015

prof. dr hab.  Julian AULEYTNER

 dr hab., prof. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA

prof. dr hab.  Marek BEDNARSK

prof. dr hab.  Piotr BŁĘDOWSKI

 prof. dr hab.  Stanisława BORKOWSKA

 ks. prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI

 prof. dr hab.  Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA

 prof. dr hab.  Kazimierz W. FRIESKE

 prof. dr hab.  Małgorzata GABLETA

 prof. dr hab.  Juliusz GARDAWSKI

 prof. dr hab.  Stanisława GOLINOWSKA

 prof. dr hab.  Jerzy HAUSNER

 prof. dr hab.  Zdzisława JANOWSKA

 prof. dr hab.  Marta JUCHNOWICZ

 prof. dr hab.  Mieczysław KABAJ

 prof. dr hab.  Irena KOTOWSKA

 prof. dr hab.  Elżbieta KRYŃSKA

 prof. dr hab.  Mirosław KSIĘŻOPOLSKI

 prof. dr hab.  Adam KURZYNOWSKI

 prof. dr hab.  Eugeniusz KWIATKOWSKI

 dr  Lucyna MACHOL-ZAJDA

 dr hab., prof.  Alicja MIŚ

 prof. dr hab.   Zofia MORECKA

 prof. dr hab.   Józef ORCZYK

 dr hab., prof.  Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA

 prof. dr hab.   Sławomir PARTYCKI

 prof. dr hab.   Zdzisław PISZ

 prof. dr hab.   Aleksy POCZTOWSKI

 prof. dr hab.   Antoni RAJKIEWICZ

 prof. dr hab.   Robert RAUZIŃSKI

 dr hab., prof.  Andrzej RĄCZASZEK

 dr hab.  Barbara RYSZ-KOWALCZYK

 prof. dr hab. Zdzisław SADOWSKI

 dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA

 dr hab., prof. Barbara SZATUR-JAWORSKA

 prof. dr hab.  Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY

 dr hab., prof. Bogusława URBANIAK

 prof. dr hab.  Gertruda UŚCIŃSKA

 prof. dr hab.  Zenon WIŚNIEWSKI

 prof. dr hab.  Janusz WITKOWSKI

 dr hab., prof. Jan WOJTYŁA

 prof. dr hab.  Jerzy WRATNY

 dr hab. Cezary ŻOŁĘDOWSKI

 prof. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI