KADENCJA 2015-2018

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

Członkowie honorowi :

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącego:


prof. dr hab. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA,
prof. dr hab. Aleksy POCZTOWSKI

członkowie:

prof. dr hab. Marek BEDNARSKI

prof.dr hab. Marta JUCHNOWICZ

prof. dr hab. Elżbieta KRYŃSKA

prof. dr hab. Józef ORCZYK

prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY


dr Dorota GŁOGOSZ (SEKRETARZ)KADENCJA 2012-2015

Przewodniczący:

prof. dr hab. Józef ORCZYK

Członkowie honorowi :

prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ - honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Bożena BALCERZAK-PARADOWSKA,
prof. dr hab. Zenon WIŚNIEWSKI

członkowie:

prof. dr hab. Piotr BŁĘDOWSKI
prof.dr hab. Marta JUCHNOWICZ
prof. dr hab. Zdzisław PISZ
prof. dr hab. Jan WOJTYŁA
prof. dr hab. Małgorzata SZYLKO-SKOCZNY
dr Lucyna MACHOL-ZAJDA