Polecamy najnowsze publikacje członków naszego Komitetu

  • Alicja Miś (red.), (2020), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach. Architektura systemu,  Wolters Kluwer, Warszawa
  • Aleksy Pocztowski, Urban Pauli, Alicja Miś, (2021), Talent Management in Small and Medium Enterprises. Context, Practices and Outcomes, Routledge Focus, New York 
  • Gertruda Uścińska, (2020), Changing Work Patterns' Impact on Social Security in Europe, w: F. Marchold, U. Becker, E. Eichanhofer i in. (ed.), Arbeits- und Sozialrecht für Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden -Baden, ss. 769-778.      

 

Inne publikacje warte polecenia