Rok 2017

1. IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy"

termin i miejsce: 18-20 września 2017 roku, Łódź

Organizator występujący o patronat: Wydział Zarządzania UŁ

 

2. konferencja pt. "O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastapioną?".

termin i miejsce:  16 maja 2017 r. w Warszawie,

Organizator:  Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.