Z ogromnym smutkiem żegnamy prof. dr hab. Elżbietę Kryńską, od wielu lat aktywnego członka naszego Komitetu, uznanego w kraju i zagranicą specjalistę w dziedzinie polityki społeczno-gospodarczej, a zwłaszcza rynku pracy; osobę mądrą i życzliwą.


prof. Kryńska nekrolog

Profesor Elżbieta Kryńska to naukowiec o imponującym dorobku badawczym, wydawniczym i  dydaktycznym; niezwykle pracowita, dynamiczna, kreatywna, dzielącą się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem; otwarta, ale też konsekwentna i wymagająca.

Profesor Elżbieta Kryńska kierowała Katedrą Polityki Ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracowała też wiele lat w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, gdzie była kierownikiem Zakładu Zatrudnienia i Rynku Pracy i członkiem rady naukowej IPiSS.

Była członkiem nie tylko naszego Komitetu, ale i członkiem PAN-owskiego Komitetu Prognoz „Polska 2000 PLUS”, przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi, redaktorem naczelnym czasopisma „Rynek Pracy”.

Pamiętamy Ją jako inicjatorkę i autorkę ważnych badań, których wyniki z pasją prezentowała na konferencjach i seminariach naukowych. Jej dorobek publikacyjny to blisko 300 naukowych tekstów. Pod Jej kierunkiem napisało prace ok. 450 magistrów i licencjatów oraz 6 doktorów nauk ekonomicznych. Przygotowywała dziesiątki opracowań analitycznych i ekspertyz m.in. dla Komisji Europejskiej, krajowych instytucji rządowych, administracji samorządowej, instytucji komercyjnych i innych.

Wyrazem uznania dla dorobku i wiedzy prof. Elżbiety Kryńskiej było powołanie do grona ekspertów tworzących Narodową Radę Rozwoju przy Prezydencie RP. Otrzymała też – za swój naukowy dorobek – Medal im. Prof. Wacława Szuberta.

Odeszła 11 sierpnia 2018 r. po długiej chorobie, w czasie której wciąż była zawodowo aktywna.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba mądra, pracowita, pogodna i przyjazna ….

Bliskim profesor Elżbiety Kryńskiej

składamy wyrazy głębokiego współczucia.