Zapraszamy

na międzynarodowe webinarium naukowe nt.

SYTUACJA OSOB MŁODYCH NA RYNKU PRACY – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

organizowane przez Sekcję Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

pod kierunkiem prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

 w dniu 29 stycznia 2021 r. w godzinach 16.00-18.30.

Link do spotkania

Program seminarium

 


Szanowni Państwo,

właśnie ukazała się książka pt. "Praca i rynek pracy w perspektywie Gospodarki 4.0" pod red. naukową prof. Zenona Wiśniewskiego i prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej.

Publikacja, zawierająca 32 autorskie teksty zebrane w pięciu rozdziałach dotyczących różnych aspektów procesów i zjawisk związanych z Gospodarką 4.0, jest rezultatem międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez nasz Komitet i Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży we wrześniu br.

                                Zapraszamy do lektury

 


 

 

MEDALE im. WACŁAWA SZUBERTA 2020

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie plenarne KNoPiPS PAN połączone z uroczystością nadania Medali im. Wacława Szuberta. Są to szczególne wyróżnienia Prezesa Polskiej Akademii Nauk, przyznawane naukowcom i praktykom za szczególne osiągniecia w obszarze pracy, polityki społecznej i zarządzania kapitałem ludzkim. 

Na podstawie wniosku Kapituły Medalu

zatwierdzonej przez Przewodniczącego Kapituły, prof. dr hab. Stanisława Filipowicza - Wiceprezesa PAN, 

za wybitne osiągnięcia dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej medalami wyróżnieni zostali członkowie naszego Komitetu

dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, Agata Zagórowska 

oraz 

prof. dr hab. Piotr Błędowski.

                                                                                         Serdecznie gratulujemy!